Scenkonstbiennalen.se

Scenkonstbiennalens hemsida har nu öppnats. Just nu håller urvalskommittén på att välja ut de föreställningar som ska spelas på Biennalen samtidigt som programgruppen arbetar med seminarier, workshops och övriga programpunkter. Hela programmet för Scenkonstbiennalen kommer att presenteras i februari 2013.

Välkomna att besöka den nya hemsidan på scenkonsbiennalen.se.