Pressmeddelande: Utvalda produktioner Scenkonstbiennalen 2021

PRESSMEDDELANDE
SCENSVERIGE PRESENTERAR URVALET TILL SCENKONSTBIENNALEN 2021

VI SATSAR OSS UR KRISEN! ÄR NI MED?
DIGITAL SCENKONSTBIENNAL I HELA LANDET 18-21 MAJ 2021
 I december fattade Scensverige det oundvikliga beslutet att göra 2021 års Scenkonstbiennal till en semidigital biennal. Kan digitala visningar räknas som scenkonst? Många av oss är inte övertygade. Kan digitala visningar visa på kraft, innovation, konstnärlighet och väcka känslor? Många av oss är övertygade. Behöver vi som älskar, lever och tror på scenkonst föra viktiga samtal och mötas på en plattform för att reflektera över annat än krisstöd och publikrestriktioner? Tveklöst!

VALDA PRODUKTIONER
Vi kan idag stolt tillkännage vilka produktioner som valts ut till Scenkonstbiennalen 2021.

Vi som fick leva om våra liv – Backa Teater & Dramaten av och i regi av Mattias Andersson

Don Quijote – Folkteatern i regi av Erik Holmström

#ärdetkrigän – Galeasen av Mikhail Durnenkov i regi av Natalie Ringler

Flottarkärlek – Hagar Malin Hellkvist Sellén

Klaus Nomi – Unga på Operan/Kungliga Operan med text av Lucas Svensson, regi av Sunil Munshi 

Proxy – Norrdans i koreografi av Martin Forsberg tillsammans med Søs Gunver Ryberg och Chrisander Brun

StM – Ofelia Jarl Ortega

På spaning efter den tid som flytt – Orionteatern med manus och regi av Maja Salomonsson & Nina Jeppsson

Min Morfar Prosten – PotatoPotato Scenkonst

Peter & Janne gör slut – Regionteater Väst med regi av Mattias Brunn tillsammans med Jan Coster, Peter Lorentzon & Jimmy Dahlqvist

För att jag säger det – Unga Klara i regi av Farnaz Arbabi efter en idé av Gustav Deinoff och Farnaz Arbabi


Urvalskommittén, bestående av Lis Hellström Sveningson (ordförande), Lena Engström, Mahmoud Al Zeeb, Malin Palmqvist, Roger Wilson och Martin Forsberg:

– Scenkonsten lever! Trots pandemi har urvalskommittén under 2019 och 2020 sett närmare 250 föreställningar. Med det senare årets nedlagda scenföreställningar, stängda teatrar och uteblivna resor har vi känt oss som den digitala publikens förtrupp. Det vi inte har kunnat nå live har vi fått se på skärm. Vi bad också om spaningshjälp hos Svenska Teaterkritikers förening, och tackar för gensvaret. Uppgiften har som alltid varit att försöka hitta scenkonst av hög konstnärlig kvalitet och särskilt intresse. Urvalskommittén har mött ett vitt förgrenat utbud, föreställningar med stora, bullrande grepp, likaväl som förtätade solon och monologer. Vi har noterat samarbeten mellan institutioner och fria producenter, nya spelplatser och formförnyelse. Efter inträngande diskussioner, även de främst i digital form, har vi gjort vårt urval.

Scensverige för dialog med var och en av upphovspersonerna om på vilket sätt just den uppsättningen bör visas för att komma till sin rätt. 
Martin Forsberg har inte deltagit i vare sig diskussion eller beslut angående föreställningen Proxy.

MÖTEN
Förutom valda produktioner kommer programmet fyllas med möten, seminarier, paneldebatter och workshops. I år är alla punkter gratis och öppna för alla som är intresserade. Vi uppmanar alla att tipsa morfar, grannen, syrran, Tinderdejten, fotbollstränaren eller kompisgänget!

– Fan ska vara kulturarbetare denna period, säger verksamhetschef Ulricha Johnson. Branschen och scenkonstnärerna hungrar efter sammanhang, och publiken längtar efter att ta del av de fantastiska konstnärskap och banbrytande produktioner som finns. Inget vi gör kommer kunna återskapa magin med en livebiennal, men vi ska göra allt för att skapa något som blir minnesvärt, utvecklande, sammanfogande, inspirerande och nydanande. Det finns också intressanta demokrati- och tillgänglighetsaspekter med den digitala formen. 

OM OSS
Scensverige är landets största, neutrala medlemsorganisation för scenkonst, med uppdrag att främja och stärka den svenska scenkonsten både hemma och i världen. Genom samarbete och idéutbyte utökar vi de internationella relationerna och sprider kunskap om scenkonsten. Våra medlemmar är institutioner, organisationer och fria grupper som bedriver konstnärlig, pedagogisk, vetenskaplig eller facklig verksamhet inom scenkonst.

Scensverige är svenskt center i International Theatre Institute, som bildades av UNESCO 1949. 

Scenkonstbiennalen är det största samlande arrangemanget för scenkonst i Sverige. Upp till 1600 personer brukar samlas i en stad för att ta del av det bästa av de senaste två årens scenkonst. Årets biennalstad skulle vara Västerås, men det arrangemanget är flyttat till 2022. 

Scenkonstbiennalen 2021 möjliggörs av främjandestöd från Kulturrådet.

KONTAKT 
Ulricha Johnson, Verksamhetschef Scensverige
0707174930

Vad händer med scenkonstbranschen?

Den 21 augusti bjöd kulturminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg in till presskonferens för att presentera hur scenkonst- och evenemangsbranscherna ska överleva pandemin. Folkhälsomyndigheten gav 27 augusti ett remissvar som möjliggör för branschen att kunna välkomna en större publik igen.

Folkhälsomyndighetens förslag 27 augusti
Folkhälsomyndigheten kommer in med ett remissvar där den föreslår att undantaget till en början ska gälla för tillställningar med sammanlagt max 500 personer. Taket kan enligt förslaget komma att höjas ytterligare beroende på utvecklingen av pandemin och effekterna av ändringarna. Dessutom skriver myndigheten att avståndet som deltagarna ska hålla bör vara en meter.

Regeringens förslag 21 augusti
Kulturminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg lämnar besked om ytterligare ekonomiskt stöd till kulturen och idrotten om 2,5 miljarder kronor. Regeringen vill även lätta på publikrestriktionerna för flera typer av evenemang. Exempelvis när en artist uppträder för sittande publik i en lokal med servering och för en fotbolls- eller ishockeymatch som hittills inte kunnat ha publik på grund av begränsningen av antalet personer som får delta. Undantagen föreslås gälla om man kan genomföra ett arrangemang med sittande publik med två meters avstånd och ett publiktak. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta fram mer specifika rekommendationer kring detta samt hur till exempel publikinsläpp och köbildning ska hanteras.

KLYS träffar tre ministrar, 21 augusti
KLYS träffar kulturminister Amanda Lind, näringsminister Ibrahim Baylan och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att diskutera sina medlemmars behov. Vid mötet presenteras KLYS nya förslag till uppföljande krispaket för kulturen #krispaketförkulturen2.0, som tagits fram i samarbete med KLYS 14 medlemsorganisationer. Där anger KLYS vilka åtgärder som regeringen bör prioritera för att skapa rimliga villkor för konsten, kulturen och kulturskaparna under pandemin och för att konstnärliga verksamheter så småningom ska kunna återupptas. Läs förslaget här.

Tidigare lobbyarbete från branschen i sommar

Möte med fokus på teknikyrken
Stormöte med representanter från musikerförbundet och LLB (branschorganisation för upplevelseteknik), Teaterförbundet för scen och film, kulturministern och näringsminister Ibrahim Baylan om hur kultur-/evenemangssektorn påvarkas av pandemin med särskilt fokus på teknikeryrken och underleverantörer/egenföretagare. 

Upprop för att öppna Sveriges skolor för kultur!
De fyra scenkonstorganisationerna Svenska Assitej, Teatercentrum, Danscentrum och Länsteatrarna i Sverige har skrivit ett öppet brev till utbildningsminister Anna Ekström, kulturminister Amanda Lind samt Sveriges Kommuner och Regioners vd Staffan Isling. Läs brevet här.

Stormöte för nationella institutioner, fackförbund och bransch- och arbetsgivarorganisation
I början av augusti deltog representanter för Svensk Scenkonst, Teaterförbundet för scen och cheferna för de nationella scenkonstinstitutionerna i ett möte med Kulturminister Amanda Lind för att trycka på det stora allvar branschen står inför.

Rapporten Evenmangsnäringen i fritt fall

Nätverket för evenemangsnäringen har tagit fram en rapport över konsekvenserna för branschen, Evenmangsnäringen i fritt fall. Läs rapporten här.

Nyhetsbrev augusti 2020

Vårt älskade kulturliv är sig inte likt i höst. Vi vill uttrycka allt vårt stöd och stor beundran över hur våra medlemmar justerar, kämpar, planerar om, framhärdar och öppnar sina scener med mycket stor skillnad i publikantal och därmed intäkter. För vissa är det en omöjlighet att ens behålla personal och lokaler, och det skapar ett oerhört allvarligt läge för det kretslopp scenkonsten är beroende av. Vi alla vet att fria scener, frilansande konstnärer och tekniker, tillfälligt sammansatta experimentprojekt, residens och nya strömningar är det som ger näring, nödvändig framåtrörelse och inte minst tryggare arbetstillfällen på de större institutionerna. Sverige är känt för att hålla hög nivå både konstnärligt och arbetsmiljömässigt. Låt oss hoppas att ett nytt besked kommer inom kort, som gör att vi kan börja återuppbyggnaden av det som gått förlorat. Ett extra tack till Teaterförbundet för scen och film, Svensk Scenkonst och KLYS som är några av de som gör mycket för att föra upp frågor och lösningar till regeringsnivå.
 
Vi deltar i alla internationella digitala konferenser vi kan för att hålla liv i nätverk och planer på utbyten och samverkan mellan våra medlemmar och organisationer i världen. Ett exempel på stora satsningar som skjutits fram är Nordic Bridges i Canada, som nu planeras till 2022, läs mer om det här.

Vår nationella Stolt scenkonstverksamhet, som arbetar med att fira, främja och fördjupa scenkonst med HBTQ+perspektiv, blev i år till en eftermiddag och kväll i samarbete med MDT i Stockholm. Med mycket begränsat antal biljetter kunde vi spela fyra föreställningar av de begåvade koreograferna och dansarna Marcus Baldemar och Ofelia Jarl Ortega. Publiken kunde helt utan problem hålla avstånd såväl under föreställningarna som före och efter. Vi var alla så svältfödda på live scenkonst att det hela blev oförglömligt.
Glöm inte att boka biljetter till det du vill uppleva live i höst, den här säsongen är det bra med extra framförhållning. Låt vår sammanställning Månadens Premiärer guida dig. Till dig som är producent vill vi fortfarande mycket gärna att du fyller i det som ska spelas, även det som är inställt pga pandemin. Vi jobbar på att ta fram siffror för att få en överblick på hela 2020, och hur mycket som har påverkats.
 
Vi jobbar också vidare mot Scenkonstbiennalen i maj 2021, glöm inte nominera produktioner!  Börja gärna fundera över vilka seminarier, workshops och samtal du vill arrangera eller önska. Snart släpper vi ett formulär för förslag.
 
Vi ses i de glesa gradängerna!
 
Ulricha Johnson
Verksamhetschef

Läs hela nyhetsbrevet med Månadens premiärer här.


Stolt scenkonst-festivalen i Stockholm skjuts upp

Årets stora Stolt scenkonst-arrangemang skjuts fram till senare, men redan den 29 juli finns möjlighet att njuta av två spännande dansföreställningar, då Stolt scenkonst samarbetar med MDT för en kväll! Det är Ofelia Jarl Ortegas verk StM och  Marcus Baldemars GALDR som visas för en Corona-anpassad publikmängd. 

Som så mycket annat tvingas även årets upplaga av Stolt scenkonst på Pride i samarbete med Parkteatern att skjutas på. De som vistas i Stockholm den 29 juli har dock  ändå chansen att se fantastisk queer scenkonst när Stolt scenkonst samarbetar med MDT för en kväll. Ofelia Jarl Ortegas verk StM  spelas två gånger och Marcus Baldemars Galdr två, samtliga enligt Folkhälsoinstitutets säkerhetsföreskrifter gällande Corona. Läs mer om produktionerna längre ner.

– Vi är jätteglada att på ett säkert sätt kunna presentera två produktioner live på Stolt scenkonst i år. Dessutom med två artister som är mycket intressanta och står inför sina stora nationella och internationella genombrott på dans- och performancescenen. Vi tror att det finns en oerhört stark längtan att mötas som publik med scenkonstnärerna i samma rum, det uppstår en elektricitet som ingen digital sändning i världen kan mäta sig med, säger Ulricha Johnson, Scensveriges verksamhetschef.

Läs mer om Stolt scenkonst på MDT här.

Stolt scenkonst-festivalen skjuts fram
Scensverige och samarbetspartnern Parkteatern har gemensamt beslutat att skjuta upp de planerade arrangemangen av Stolt scenkonst i sommar  till ett senare datum. Detta eftersom båda parterna tror att de kommer göra sig bättre live än som digitalt överförda. Ulricha Johnson ser även fler anledningar att invänta möjligheten att arrangera Stolt scenkonst med publiken fysiskt på plats. 

– De effekter och den stämning som uppstår runt omkring föreställningarna just när vi samlas under en festival med specifika HBTQI-perspektiv. Vi har en fantastisk uppställning bestående av bl a nyskrivet av Juliet Atto från National Black Theatre of Sweden, spoken wordstjärnan Yolanda Aurora Bohm Ramirez, standupklubben Stand Up Yours med bl a Moa Svan och Pernilla Hammargren, en monolog av Isak Nordström, Sveriges första teaterhögskoleutbildade transkille, samt en massiv lista av queera musikal- och operaartister som framför sina hemliga favoritlåtar oavsett könstillhörighet. Nu måste vi bara invänta tills möjligheten ges!, säger Ulricha.

Nyhetsbrev juni 2020

Vi har tillsammans med våra medlemmar skapat ett tal till nationen. Det är så ofta vi i branschen pratar och skriver budskap och manifest om hur viktigt det är med scenkonst, teater, konst och kultur. Vi ville undersöka om det istället går att skriva en sorts tal som i sig självt är konst. Dramatikerna Alexandra Loonin och Ebba Petrén har skrivit en helt fantastisk text, som går att lyssna på och läsa om och om igen. Den är både abstrakt och konkret, och väldigt allmänmänsklig. Att så många av våra medlemmar ville vara med och spela in ljud och film på egen hand ger filmen en berörande kvalitet och vi är så glada för era insatser och ert engagemang. Att göra något gemensamt trots att vi inte kan ses känns speciellt i denna tid. Se ”Tal till relationen” här eller i notisen nedanför.
 
Global Pride
I dessa digitala kompromisstider har även alla pridefestivaler runtom i världen ställt in all liveverksamhet. Organisationen Svenska Pride uppmanade oss att skicka in bidrag från vårt Stolt scenkonst-nätverk till det digitala evenemanget Global Pride, där filmer och hälsningar från hela jorden sänds den 27:e juni. Vi håller tummarna att så många av våra svenska förslag som möjligt kommer med!
 
Stolt scenkonst
Gällande vår Stolt scenkonst-festival i samarbete med Parkteatern och MDT i Stockholm i slutet av juli avvaktar vi fortfarande beslut. Antingen kör vi med begränsad publik eller försöker flytta fram föreställningar till senare. Stockholm Pride har skjutit upp alla sina evenemang till november. Digitala lösningar kan också komma att göras i viss mån, vi återkommer med mer info!
 
Swedstage
Eftersom det råder stor osäkerhet kring hur den pågående pandemin kommer att utvecklas har Scensverige och Svenska ASSITEJ beslutat att ställa in Swedstage 2020 i den form vi är vana vid. Rådande omständigheter gör det svårt att arrangera internationella festivaler. Istället kommer vi att arrangera ett digitalt showcaseprogram, 18-20 oktober: Swedstage Online. Där kommer vi att visa på bredden i den svenska scenkonsten genom ett antal korta klipp ur aktuella utvalda produktioner, samt samtal med upphovspersoner och andra.
Ett fysiskt Swedstage arrangeras 2021, mer om detta kommer efter sommaren. Har du frågor eller vill veta mer, kontakta oss på info@scensverige.seinfo@assistej.se.

Scendatabasen
Vi har fått mycket bra gensvar på vårt utrop att lägga in inställda produktioner i www.scendatabasen.se, tack för att ni hörsammar! Detta kommer bli en omfattande dokumentation att följa när pandemin avtar. Ni som ännu inte lagt in vårens produktioner, gör det! Och lägg självklart också upp digitala livesändningar och de premiärer som blir av.
 
Årsmötet
Tack alla våra medlemmar som deltog i Scensveriges första digitala årsmöte! Vi längtar efter att träffas i verkligheten för att diskutera, småprata, fika och kramas. Låt oss hoppas på rådsmötet i höst!
 
Ny på Scensverige
I höst välkomnar vi Sandra Karlung till Scensverige! Hon har under våren gjort praktik via kulturvetarprogrammet på Stockholms Universitet, och vi är mycket glada att hon stannar kvar, som vår administratör och allt-i-allo.
 
Scenkonstsommar
Vi önskar en fin sommar och sänder extra kärlek till de sommarföreställningar som kommer genomföras med begränsad publik, vi uppmanar alla att boka biljett till dem!
 
Ulricha Johnson
Verksamhetschef

Läs hela nyhetsbrevet med notiser och allt här.


Scenkonstlivet efter Corona

Vad tänker scenkonstnärer och publik om tiden efter Corona? När kan vi räkna med att öppna upp våra scener igen, turnera internationellt, och samarbeta över landsgränserna? Och vågar publiken komma tillbaka när vi öppnar? Vi har tagit del av två undersökningar på området.

Den kanadensiska organisationen Cinars gjorde i april en världsomspännande undersökning med 844 professionellt aktiva scenkonstnärer. Resultatet bygger på de 737 deltagarna som slutförde undersökning i sin helhet. 45 länder, på fem kontinenter finns representerade

När är samhället redo för scenkonst igen?
60,8% förväntar sig en återhämtning de kommande 12 månaderna.
27,4% förväntar sig en återhämtning av verksamheten under våren 2021. 
33,4% förväntar sig att den kommer att återhämta sig till hösten 2020 / vintern 2021.

Turnera och resa internationellt
Studien visar att upprätthållande av internationella kontakter och nätverk anses av största vikt, trots att det inte går att resa eller förverkliga projekt just nu.

53,7% tror sig kunna börja resa igen under 2021.
84,4% förväntar sig att återgå till ett “vanligt” resande, liknande det innan Corona, först 2022- 2023.

Läs hela rapporten här.

Amerikansk publikundersökning
Researchinstitutet Shugoll har gjort en studie på 2 762 frekventa scenkonstbesökare i Washington DC-området i USA. Den visar att de flesta som deltog i undersökningen inte omedelbart kommer att vara redo att återvända till salongerna även när de öppnar igen. Undersökningen visar att 49% av de tillfrågade sannolikt kommer att vänta några månader efter öppnandet. Endast 25% tror att de kommer att gå på föreställningar med en gång.

Undersökningsresultaten visade att 27% kommer att gå på föreställningar mer sällan efter krisen, bara 13% sa att de kommer gå oftare än innan. 

Av de som räknar sig som lojal publik säger 41% att de med stor sannolikhet kommer gå på föreställningar omedelbart när scenerna öppnar igen. Även vaccin, hygienrutiner och ekonomi påverkar publikens förväntningar på att köpa biljetter till scenkonstförreställningar efter Corona (se bild).


Läs hela rapporten här.

Nyhetsbrev maj 2020

Det är inte bara knoppar som brister denna vår. Det är tunga tider för vår bransch och vi vill om och om igen uttrycka vår beundran över hur starkt och prestigelöst våra medlemmar jobbar med de nya frågor som uppstått. Det är namninsamlingar, åtgärder, protester, samarbeten, inspelningar, nya sätt att hålla liv i konsten, nya sätt att ha en dialog med publiken. För oss som kan avvara en slant är ett tips att köpa stödbiljetter hos några av de som nu kämpar, det betyder mycket.
 
Kulturpolitiska kommittén
Vi hade i veckan ett möte med Scensveriges kulturpolitiska kommitté, som har i uppdrag av medlemmarna att bevaka kulturpolitiska frågor på scenkonstens område, samt allmänpolitiska frågor som kan ha betydelse för scenkonstens utveckling.
Närvarande var Stefan Forsberg och Mikael Brännvall för Svensk Scenkonst, Mika Romanus för Teaterförbundet för scen och film, Maria Rydén för Danscentrum, Rolf S. Nielsen för Teatercentrum, Susin Lindblom för Dramatikerförbundet, samt Scensveriges ordförande Petra Brylander tillsammans med vårt kansli. Samtalet handlade till exempel om hur vi gemensamt kan driva frågor och åtgärdsförslag till olika instanser, efter att vi hittills uppvaktat olika departement och andra finansiärer i mindre konstellationer. Viktigt är att vi blickar framåt och börjar skissa på planen för de närmsta åren, då vi bland annat kommer att behöva hantera svåra ekonomiska frågor, samt skapa en tydlig bild av effekterna av denna period. Vi behöver upplysa om att kulturbranschen också är en arbetsmarknad och vi behöver få upp våra existentiella frågor på dagordningen för framtiden.
 
Lägg in i scendatabasen
Som många av er vet sitter Scensverige på scendatabasen.se, som dokumenterar det mesta i vad som spelas i landet. Vi brukar skicka ut månadens premiärer, men det är nu ytterst få produktioner som inte är inställda. Vi ber er att fortsätta lägga in och kryssa i den nya rutan ”inställd”, så har vi goda chanser att senare kartlägga vad denna period har inneburit för scenkonsten och för alla barn, ungdomar och vuxna som skulle ha fått uppleva den. Den här tiden på året brukar 40-50 produktioner per månad ha premiär. Om du inte har lagt in produktioner förut, klicka här så kan du registrera ett konto för den aktör du företräder

Nyöversatt dramatik
För att sprida svensk dramatik i världen har turen kommit till att göra fler översättningar till engelska. Tillsammans med olika partners i världen har vi valt ut ett antal dramatiker att representera den bredd som finns i landet. Förhoppningen är att detta kommer generera intresse för ännu fler dramatiker, samt att vi kan fortsätta att sprida svensk dramatik på fler språk. Mer om projektet och alla färska utdrag finns här!

Bibu + Scenskonstbiennalen
Vi sänder all vår kärlek till alla som jobbat hårt med Biennalen för Barn och Unga, som skulle ske nu i maj. Programmet var strålande, och det är oerhört synd att det inte gick att genomföra. Vi för täta samtal med Bibu gällande vad och hur vi kan erbjuda utrymme under Scenkonstbiennalen i maj 2021 för ett antal intressanta punkter som ingen bör missa. Vi återkommer med info när vi har nått mer konkretition.
 
Internationella arrangemang
Scensverige deltar i flera internationella sammanhang, där livgivande möten nu behöver ske via skärm. Det är allt annat än livgivande, men det finns enormt mycket hopp runtom i världen för den post corona-period alla längtar efter. I sommar kommer vi inte kunna bjuda in utländska gäster och gästspel till Stolt scenkonst, men vi jobbar för fullt tillsammans med våra partners Parkteatern och MDT på att planera både för gles publik och streaming. Även Swedstage är under diskussion, och ett beslut kommer inom kort.
 
Årsmöte 25:e maj, kl 10:00-11:00
I år kommer våra rådsrepresentanter få delta i sina egna datorer via Zoom, glöm inte att boka in tiden!
Det har skickats ut en länk med instruktioner för registrering och deltagande. 
 
 
Ulricha Johnson
Verksamhetschef

Läs hela nyhetsbrevet med notiser och allt här.


Världsdansdagen 2020

Den 29 april varje året firas Världsdansdagen runt om i världen. Dagen uppmärksammar det unika i danskonsten och dess universella roll för människor i alla delar av världen. 2020 är den sydafrikanska dansaren, koreografen och skådespelaren Gregory Vuyani MAQOMA utvald att formulera ett personligt dansbudskap. Läs det här nedan.

“It was during an interview I had recently that I had to think deeply about dance, what does it mean to me? In my response, I had to look into my journey, and I realized that it was all about purpose and each day presents a new challenge that needs to be confronted, and it is through dance that I try to make sense of the world.
We are leaving through unimaginable tragedies, in a time that I could best describe as the posthuman era. More than ever, we need to dance with purpose, to remind the world that humanity still exists. Purpose and empathy need to prevail over years and years of undeniable virtual landscape of dissolution that has given rise to a catharsis of universal grief conquering the sadness, the hard reality that continues to permeate the living confronted by death, rejection and poverty. Our dance must
more than ever give a strong signal to the world leaders and those entrusted with safeguarding and improving human conditions that we are an army of furious thinkers, and our purpose is one that strives to change the world one step at a time. Dance is freedom, and through our found freedom, we must free others from the entrapments they face in different corners of the world.

Dance is not political but becomes political because it caries in its fibre a human connection and therefore responds to circumstances in its attempt to restore human dignity. As we dance with our bodies, tumbling in space and tangling together, we become a force of movement weaving hearts, touching souls and providing healing that is so desperately needed. And purpose becomes a single hydra-headed, invincible and indivisible dance. All we need now is to dance some more!!!!”

Senaste åren har Maqoma samarbetat med William Kentridge som koreograf och spelade i Kentridge’s opera ‘The Head And The Load’, som hade premiär på The Tate Modern Gallery i London i juli och turnerade till Tyskland, Österrike, Holland och New York. 2019 samarbetade Maqoma även med Idris Elba och Kwame Kwei-Armah i produktionen ”Tree” producerad av Manchester International Festival och Young Vic. Läs mer om Gregory Vuyani MAQOMA här.

Läs budskapet på flera andra språk här.

Välkommen Cecilia Suhaid Gustafsson!

Vi är väldigt glada att kunna välkomna Cecilia Suhaid Gustafsson som ny projektledare hos oss på Scensverige. Cecilia har en lång och gedigen erfarenhet från scenkonstbranschen, dels som konstnärlig ledare på Atalante, och dels genom det egna företaget GoldDigger Productions genom vilket hon har producerat föreställningar, curerat utställningar och programlagt föreläsningsserier. 

– I mitt arbete på Atalante så har jag blivit mer och mer intresserad av kulturpolitiska frågor om hur kan man stärka vårt fält långsiktigt, tillgängliggöra scenkonsten och lyfta perspektiv som saknas, därför är verkligen glad att börja på ScenSverige där jag får arbeta med bland annat dessa frågor. Det är en ovanlig tid att starta en ny tjänst i och med det nuvarande världsläget men just därför att det otroligt viktigt att stötta fältet för att kunna fortsätta arbeta och presentera scenkonst på nya sätt, säger Cecilia. 

På Scensverige kommer hon att projektera bl a Scenkonstbiennalen 2021 och Stolt scenkonst. 

– Cecilias breda kompetens och stora erfarenhet från olika genrer och projekt inom det fria scenkonstlivet blir ett perfekt tillskott på Scensverige. Hon kommer bli en stadig och framåtblickande projektledare i alla våra satsningar och arrangemang framöver, säger Ulricha Johnson, Scensveriges verksamhetschef.

Cecilia börjar jobba hos oss på helfart under Stolt scenkonst i slutet av juli, men finns med redan under våren i vissa projekt. Och för den som är orolig, självklart kommer hon fortsätta att göra den populära podcasten Kulturens ABC tillsammans med Caisa-Stina Forssberg!

Nyhetsbrev #april

Hej!
I dessa drastiska tider måste vi ta hand om varandra. Vi behöver hjälpas åt att hålla ihop och tänka nytt, men vi behöver också få sörja den uteblivna scenkonsten. Förutom de stora ekonomiska konsekvenserna både för kulturarbetare och organisationer, är det en stor förlust med alla de verk och produktioner som inte fick gå till premiär, eller som har fått ställa in precis efter sin premiär. Det ligger så mycket kärlek, passion och planering bakom varenda inställd föreställning.
Vi följer er alla, och ser vilket jobb som läggs på att planera om, skjuta fram, pausa repetitioner och behålla kontakten med publiken. Vi hejar på och längtar efter att få ta del av det som skapas!
 
För att kunna visa på omfattningen av inställda produktioner ber vi er att fortsätta lägga in information i Scendatabasen! Vi har precis lagt till en ruta där det står ”inställd”. Ni som hunnit radera produktioner, lägg tillbaka dem så skapar vi en total bild. Resultatet kan användas på många sätt, inte minst för att visa politiker och finansiärer vilken skada som skett under denna period. För att göra ert arbete smidigare behöver ni inte lägga in alla namn och detaljer, utan fokusera på att rapportera själva produktionen. Om du hittills inte lagt in information i Scendatabasen är du välkommen att börja nu, maila info@scensverige.se för en personlig länk.
 
Gemensam plattform för streamad scenkonst?
Vi blev kontaktade av design- och kommunikationsbyrån Familjen, som ville hjälpa vår bransch och publik med digitala lösningar under denna tid. Vi skickade ut en enkät till våra medlemmar och övriga branschen och är väldigt tacksamma för all feedback och det stora intresset. Om du missade enkäten och har konstruktiva tankar och idéer om streaming vill vi gärna att du kontaktar oss på info@scensverige.se.
Våra medlemmar Teaterförbundet för Scen och Film, Svensk Scenkonst och Dramatikerförbundet har öppnat för att enklare kunna sända föreställningar online genom den tillfälliga dispensen i upphovsrättslagen, en drastisk men välkommen öppning. Vi måste alla samarbeta i detta läge. 
Scenkonst är en live-upplevelse, men för att stilla publikens längtan efter att få återvända till salongerna vill vi göra vad vi kan när många skapare nu försöker hitta nya vägar. 
 
Digitalt årsmöte 
Vårt årsmöte skulle ägt rum i mars, men är framflyttat till den 25:e maj. Vi kommer genomföra mötet digitalt, och mer info kommer. Det panelsamtal vi skulle hållit på temat ”Hur räddar vi våra kulturlokaler” hålls vid ett senare tillfälle. Vi kommer även att presentera Potato Potatos performance ”Pausen” vid annan tidpunkt, för nu är det paus på riktigt. Vår praktikant Sandra Karlung från Stockholms Universitet, har satt igång en aktiv genomgång av listan av rådsrepresentanter, så att vi en gång för alla får medlemmar att se till att de har tillgång till våra års- och rådsmöten.

Internationella samarbeten
Vi är i slutfasen av ett tvåårigt samarbetsprojekt under Creative Force med vår systerorganisation i Georgien, och skulle i april skicka vårt svenska team till Tbilisi för att hålla workshops. Detta är för närvarande framskjutet, och Svenska Institutet har visat förståelse för att många pågående internationella projekt behöver få nya tidsramar.
 
En annan pågående internationell satsning är att främja översättning och uppsättning av svensk dramatik i utlandet. Vi har fått medel av Kulturrådet för att kunna hålla readings i USA och Ryssland. Nu i april skulle en reading av Åsa Lindholms Girls Will Make You Blush gjorts på Origin Theatre i New York, men det planeras nu till hösten istället. Förhoppningen är att genomföra en reading även på House of Sweden i Washington, men där får samtalen fortsätta när ett nytt kulturråd tillträder efter Linda Zachrison. På vår hemsida går det snart att hitta tio dramatiker, som tillsammans ger en bild av den dynamik och mångfald av perspektiv som finns inom samtida svensk dramatik. Presentationer och nyöversatta utdrag på engelska kommer att samlas där, tillsammans med information om stöd till översättningar av svensk dramatik. Vi hoppas att detta är starten för att fler svenska pjäser ska översättas till olika språk och spelas runt världen. Tillsammans med vår medlem Drama Direkt och flera teaterförlag jobbar vi nu på en sammanställning av vilka pjäser som finns i översättning, för att lätt kunna tipsa internationella kontakter. Är du dramatiker och har gjort en översättning som inte ligger på Drama Direkt får du gärna tala om det för oss!

Planering inför våra egna arrangemang 
Inför årets Stolt scenkonst under Stockholm Pride planerar vi för fullt. Klart är att vi även i år samarbetar med Parkteatern och MDT, fler scener kan också bli aktuella. I och med reseläget kommer vi inte att bjuda in internationella produktioner i år, utan fokusera på vad som skapats och görs i Sverige. Vi vill också påminna om att föreslå era produktioner som är redo för internationella gästspel till Swedstage i oktober! Sista datum är 15:e april.
Nomineringar till Scenkonstbiennalen har av naturliga skäl avtagit, men vår urvalskommitté jobbar på att se så många inspelningar som möjligt i väntan på att salonger och studios öppnar igen. Fortsätt nominera!
 
Vi beklagar djupt att Bibu (biennalen för barn och unga) fick ställa in det fina program som planerats. Vi för samtal om att kunna flytta över t ex vissa seminarier till Scenkonstbiennalen i maj 2021.
 
Håll ut och fortsätt kämpa för kompensation för uteblivna löner och intäkter. Håll liv i idéer och skaparglädje. Scensverige kommer göra sitt bästa för att verka som en sammanhållande kraft, det är vår skyldighet.
 
Ulricha Johnson
Verksamhetschef

Läs hela nyhetsbrevet med notiser och allt här.
 
X