Valda föreställningar till Scenkonstbiennalen

Detta är den första scenkonstbiennalen, med uppgift att spegla hela den svenska scenkonsten i dess bredd och mångfald.

Efter tio teaterbiennaler och fem dansbiennaler har vi för första gången bett producenterna själva att nominera de föreställningar som de anser har en sådan särskild kvalitet att de bör vara med på en scenkonstbiennal.

Vi är glada över att har fått in 230 nominerade föreställningar! Det visar på en fantastisk rikedom och vitalitet inom den svenska scenkonsten. Många av de nominerade föreställningarna har fina biennalkvaliteter, men urvalet måste bli mycket selektivt, då biennalen har sina begränsningar i tid och rum. Biennalen är ett viktigt forum för debatt om scenkonsten, dess samtid och framtid, och vi är övertygade om att diskussionerna även kommer att innefatta föreställningar från de senaste åren som inte visas där.

Ett ledord för den första scenkonstbiennalen är gränsöverskridande. Dagens scenkonst känner inte några fasta genregränser.  Musik, dans och texter möts i nya konstellationer. Det finns också en växande rörelse mot att sudda ut gränserna mellan konstverket och publiken, som i allt högre utsträckning blir medagerande. Många produktioner har skapats utifrån dokumentärt material och har teman kring samtida skeenden och samhällsfrågor. Dagens föreställningar har i allt högre utsträckning en målgrupp med flytande åldersgränser och den scenkonst som producerats för barn och ungdomar angår i lika hög grad vuxna, och tvärtom. Även mellan de olika typerna av producenter börjar gränserna att suddas ut och det finns många samarbeten och samarbetsprojekt mellan institutioner, fria producenter och enskilda aktörer.

Urvalskommittén består av branschföreträdare med olika bakgrund, referenser och smak. Vårt arbete har varit väldigt roligt men svårt. Vi har sett så många föreställningar på scenen som möjligt, men vi har inte kunnat se alla. Vi har sett inspelningar på DVD och vi har konsulterat ”spanare” i olika delar av landet. Vi har inte alltid varit eniga, vilket vi ser som ett sunt tecken på mångfalden av uttryck och tilltal. Medlemmar i urvalskommitténs har själva varit inblandade i några av produktionerna – självklart har de inte deltagit i beslut kring dessa.

Vi hoppas att de valda föreställningarna ska ge nya perspektiv och fördjupade upplevelser. Vi gläds åt att alla nu kan samlas i en gemensam biennal där vi kan manifestera den höga konstnärliga kvalitet och stimulerande mångfald som tillsammans utgör dagens svenska scenkonst!

Mer information om de utvalda föreställningarna finner du HÄR.

Stockholm i januari 2013

 

Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet, skådespelare
Åsa Söderberg, teaterchef, Skånes Dansteater
Niclas Malmcrona, verksamhetsledare, Svenska Assitej
Susanna Hedin, konstnärskollektivet SUTODA
Erik Gavelin, student, scenkonstproduktion, Stockholms Dramatiska Högskola
Nina Björby, ordförande kulturberedningen Region Västerbotten, riksteaterkonsulent Västerbotten
Martin Nyström, kritiker, DN
Nasim Aghili, regissör, dramatiker, redaktör konsttidskriften Ful
Ann Mari Engel, generalsekreterare, Teaterunionen

 

Valda föreställningar

5boys.com, Backa Teater
C, Dramaten
Carmina Burana, Folkoperan
Den kaukasiska kritcirkeln, Folkteater Gävleborg
Doppelgänger, Regionteater Väst
From Sammy with love, Stockholms Stadsteater
Future Memory, Rani Nair
Introduction, Björn Säfsten
Jag ringer mina bröder, Malmö Stadsteater & Riksteatern
Name of the next song, Andersson Dance
Natten är dagens mor, Norrbottensteatern
Njutningens Ekonomi, Poste Restante
Roses & Beans, Shake It Collaborations
Rövare, Unga Dramaten
SCUM-Manifestet, Turteatern & Counterforce Produktion/ CP
This is not a love story, Gunilla Heilborn

Mer information finns på scenkonstbiennalen.se