bibu

Vi inom Teaterunionen – Svenska ITI är mycket oroade vid beskedet om att Lunds kommun inte längre kommer att stödja bibu. Teaterunionens styrelse har uttalat ett helhjärtat stöd för festivalens fortsatta existens. Vi har alltsedan starten haft ett nära och mycket positivt samarbete med bibu som vi ser som en självklar pendang vartannat år till Teaterbiennalen som från 2013 blir Scenkonstbiennalen.

Teaterunionen har deltagit på varje Bibu med olika programpunkter samt inbjudna grupper av internationella besökare, som här fått en unik chans att möta svensk barn- och ungdomsteater. Många upplevelser och kontakter under bibu har lett till fortsatt internationellt utbyte.

Vi ser fram emot att någon annan kommun tar på sig det hedersamma uppdraget att vara värd för bibu och att vi ses där 2014!