Nyhetsbrev från Trappan

Trappan Kompetensutveckling 10 år 2 september 2014

Dagen inleddes med en föreläsning av Claes Schmidt/Sara Lund ”Kvinnor män och alla vi andra”.
En lysande betraktelse över normer och hur vi förhåller oss till dem.

Därefter firades de 10 åren. Finansiärer, ledningsgrupp, medarbetare och samverkanspartners som finns och funnits med i olika perioder under alla år kom för att mingla, minnas och se framåt.

Det startade i mars 2001 med en idé och en liten arbetsgrupp som tillsammans med hela scen-, ton-, film och tv-området i Västsverige formade en verksamhet.
Den 2 september 2004 startade vår första kurs. Sedan dess har vi gett hundratals kurser, workshops och föreläsningar för professionella verksamheter, grupper och individer inom scen, ton, film och tv i Västsverige.

Vi vill tacka Västra Götalandsregionens kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd och de båda sekretariaten för 10 år av mycket gott samarbete! I Västra Götaland finns den djupa insikt om konstens och kulturens betydelse för samhälle och människa som krävs för att en sådan verksamhet som vår skall få möjlighet att utvecklas.

Jag vill också tacka alla som arbetat för verksamheten genom åren; huvudmän, ledningsgrupp, samarbetspartners på regional och central nivå, personal och konsulter, kurs och workshopledare, föreläsare och övriga anställda och förstås alla er som deltagit i våra aktiviteter och genom utvärderingar hjälpt oss att ständigt utveckla och förbättra.

I dag arrangerar vi förutom kurser med spets och bredd även branschdagar för de olika grenarna och vi har blivit en självklar mötesplats för Västsveriges professionellt verksamma i alla olika yrken och på alla nivåer. Vi har sedan starten integrerat jämställdhet, genusperspektiv och övriga normkreativa perspektiv i vår verksamhet och därmed bidragit till utvecklingen i dessa frågor.

Vi är mycket stolta över att kunna säga att vi har ett gott renommé i branschen, inte bara i Väst utan i hela landet och vi är kända i delar av Norden och Europa. Vi engagerar mycket kunniga kursledare, från Sverige förstås, men också från Berlin, London, Paris och New York och de kommer gärna tillbaka. Vi är i dag en betydelsefull arbetsgivare för frilansare på vårt område.

Namnbyte
Vi har beslutat att byta namn under vårt jubiléumsår.
Hemsida och annat som följer av ett namnbyte kommer under hösten.
Men, vi hade möjlighet att redan under födelsedagen avslöja det nya namnet och visa vår nya logga.

Det nya namnet blir KULTURAKADEMIN Trappan. Vi tycker att det blir en fin kombination av historia och framtid och att namnet säger något om hur vi utvecklats de första tio åren.

Loggan ser ut så här och är designad av Gus Kaage som är kommunikatör på Film i Väst

Ulla Berg Svedin, ordförande