Open call för medverkan vid APAP 2016

Unknown

Kulturrådet utlyser ett Open call för möjlighet att presentera sin konstnärliga verksamhet för programläggare under scenkonstmässan APAP i New York i januari 2016. Kulturrådet arrangerar ett öppet möte mellan internationella programläggare och svenska scenkonstnärer under den internationella scenkonstmässan APAP som pågår i New York 15-19 januari 2016. Mötet är upplagt som ett samtal med ett efterföljande mingel söndag 17 januari på Catherine Ahnell Gallery i SOHO.

Anmälningar kan göras fram till 25 maj genom ett open call. Därefter görs ett urval av de konstnärliga ledarna Ann Wallberg, Inkonst; Cecilia Suhaid Gustafsson, Atalante och Danjel Andersson mdt. Temat för urvalet och samtalet 2016 är Emerging Artists. Innehåll och upplägg för samtalet är beroende av hur urvalet kommer att se ut.

Skicka in en presentation på högst ett A4 om din/er konstnärliga och internationella verksamhet samt en länk till rörligt material till opencall@kulturradet.se. I anmälan ska det framgå på vilket sätt den faller inom ramen för temat Emerging Artist. Glöm inte att ange kontaktuppgifter. Krav för deltagande är att du/ni har eller har haft stöd från Kulturrådet eller Konstnärsnämnden, samt att det finns minst ett verk för turné 2016 eller 2017.

Vilka som valts ut för att delta under presentationen offentliggörs innan midsommar. Mer information om samordning under mässan kommer under hösten.

 För ytterligare information kontakta:
Elin Norquist, projektledare, elin.norquist@kulturradet.se eller Anna Selvåg, handläggare, anna.selvag@kulturradet.se.