Styrelsemöte 12 okt

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 12 oktober kl. 14.00-16.00.

OBS! Mötet äger denna gång rum hos Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39.