ADAS musikaliska teater

Varmt välkommen säger vi till vår nyaste medlem; ADAS musikaliska teater!

ADAS arbetar med scenkonst i den europeiska laboratorieteatertraditionen. Tillsammans med många olika medarbetare skriver, formar och iscensätter de föreställningar som tar spjärn i tysta erfarenheter och historier. En stark konstnärlig form med genomgående musikaliska inslag ger möjligheten att gestalta sköra och svåra stycken av liv och personliga erfarenheter. ADAS blandar högt och lågt och lyfter undangömda mänskliga erfarenheter genom att gestalta dem med konstnärlig spets.

ADAS bas är på Konstepidemin i Göteborg där de spelar på sin ateljéscen som är tillgänglighetsanpassad och intim med ca 30 platser. De spelar även föreställningar på turné.

Just nu är de aktuella med föreställningen “Jag är ett barnhemsbarn”.

Läs mer om ADAS musikaliska teater på deras hemsida.