Årsmöte 2018

Välkommen till Scensveriges årsmöte 2018

7 maj kl. 13:00-16:30.

Mötet kommer att hållas i Stockholm, plats meddelas inom kort.