Danskommittén bildas

Unionen bildade 1985 en danssektion som ett samarbetsorgan för svensk danskonst. Sektionen bestod av unionens medlemmar med dans på sitt verksamhetsområde. Initiativtagare var bl a Jan Zetterberg och Lena Malmsjö. 1987 bytte sektionen namn till Svensk Danskommitté. 

1986-1988 hade danskommittén ett eget pedagogiskt utskott men har sedan ingått i unionens utbildningsutskott.