Handlingar Scensveriges årsmöte 2018

Välkommen till Scensveriges årsmöte 2018

Dag: Måndagen den 7:e maj 2018
Tid: Klockan 13.00-16.00
Plats: Teater Galeasen, Slupskjulsvägen 32, 111 49 Stockholm i Stockholm.

Hålltider:
13:00 Årsmöte
14:30 Kaffe
14:45 Samtal: Kulturen som medspelare eller motkraft i en sönderfallande demokrati. Ett samtal om läget i Sverige och Europa.
16:00 Avslut

Anmäl dig härMötes handlingar