Kriterier för urval

Kriterier för urval

Urvalsförfarandet till Scenkonstbiennalen har tagits fram av Scensveriges styrelse och kommer att gå till på följande sätt:

  • Urvalskommittén ska välja majoriteten av biennalens produktioner bland de nominerade, men är även fria att välja icke nominerade produktioner från samtliga producenter i landet.
  • Endast medlemmar i Scensverige kan nominera sina produktioner.
  • Antal möjliga nomineringar är beräknat utifrån tariffer kopplade till antal årsverken hos respektive producent.

         -30 årsverken (2 produktioner)       
         -100 årsverken (3 produktioner)
         -550 årsverken (4 produktioner)

  • Nominerade produktioner ska ha haft premiär mellan 1 januari 2019 och 30 november 2021.
  • Urvalskommittén ska ta del av de nominerade produktionerna på plats eller via filmat material. Vi uppmuntrar att om möjligt nominera i god tid för att möjliggöra att så många ledamöter som möjligt hinner se produktionen på plats.