Kriterier för urval

Urvalsförfarandet till Scenkonstbiennalen 2021 har tagits fram av Scensveriges styrelse och kommer att gå till på följande sätt:
Urvalskommittén ska välja majoriteten av biennalens produktioner bland de nominerade, men är även fria att välja icke nominerade produktioner från samtliga producenter i landet.

Endast medlemmar i Scensverige kan nominera sina produktioner. Antal möjliga nomineringar är beräknat utifrån tariffer kopplade till antal årsverken hos respektive producent.

Producent med upp till 30 årsverken kan nominera 2 produktioner.

Producent med upp till 100 årsverken kan nominera 3 produktioner.

Producent med upp till 550 årsverken kan nominera 4 produktioner.

Nominerade produktioner ska ha haft premiär mellan 1 december 2018 och 30 november 2020.

Urvalskommittén ska ta del av de nominerade produktionerna på plats eller via filmat material. Vi uppmuntrar att om möjligt nominera i god tid för att möjliggöra att så många ledamöter som möjligt hinner se produktionen på plats.