Om urvalet

Urvalet av föreställningar till Scenkonstbiennalen i Sundsvall och Härnösand 2019

Urvalet av föreställningar görs av en Urvalskommitté som tillsatts av Scensveriges styrelse. Urvalskommitténs uppdrag är att välja ut 12-18 föreställningar som speglar scenkonstens bredd, djup och spets både konstnärligt, geografiskt och målgruppsmässigt.
Sista dag för nomineringar är 30 november 2018.

Urvalsförfarandet till Scenkonstbiennalen 2019 har tagits fram av Scensveriges styrelse och kommer att gå till på följande sätt:

Urvalskommittén ska välja majoriteten av biennalens produktioner bland de nominerade, men är även fria att välja icke nominerade produktioner från samtliga producenter i landet.

Endast medlemmar i Scensverige kan nominera sina produktioner. Antal möjliga nomineringar är beräknat utifrån tariffer kopplade till antal årsverken hos respektive producent.

  • Producent med upp till 30 årsverken kan nominera 2 produktioner.
  • Producent med upp till 100 årsverken kan nominera 3 produktioner.
  • Producent med upp till 550 årsverken kan nominera 4 produktioner.

Nominerade produktioner ska ha haft premiär mellan 1 december 2016 och 30 november 2018.

Urvalskommittén ska ta del av de nominerade produktionerna på plats eller via filmat material. Vi uppmuntrar att om möjligt nominera i god tid för att möjliggöra att så många ledamöter som möjligt hinner se produktionen på plats.

Urvalskommittén 2019

Urvalskommittén består av yrkesverksamma kritiker, scenkonstproducenter och personer som på annat sätt har god kunskap om scenkonstens olika områden. Kommittén sammanträder vid ca 4 tillfällen / halvår för att samtala och diskutera vad som spelas, nominerats och setts. Kommittén kommunicerar dessemellan via mejl och en digital plattform som upprättats för god överblick och interaktion.

Urvalskommittén består av: 

Karin Helander, urvalskommitténs ordförande
Professor i teatervetenskap, Stockholms universitet.

Karin är också verksam vid Centrum för barnkulturforskning och Stockholms Konstnärliga Högskola, samt som scenkonstkritiker på Svenska Dagbladet. Hon har publicerat böcker och artiklar om bland annat svensk teater under 1900-och 2000-talen, skådespelarkonst/utbildning, barn- och ungdomsteater samt opera.

Nina Björby
Ordförande Kulturberedningen Region Västerbotten.

Nina Björby är Kulturberedningens ordförande i Västerbotten och bland annat även ordförande för Regional Musik i Sverige och ledamot i Svensk Scenkonsts styrelse. Tjänstledig länsteaterkonsulent i Riksteatern Västerbotten och har ett förflutet som teaterproducent.

Foto: Privat

Mario Castro Sepulveda
Kommunikatör och turnéläggare på Teater 23.

Mario är verksam som kommunikatör och turnéläggare på Teater 23 i Malmö sedan 2011. Utöver sin tjänst på Teater 23 har Mario ett flertal styrelseuppdrag inom Malmös kulturliv. Mario medverkar även i Bibus seminarierådet för Bibu 2018 och har tidigare varit en del av Scenkonstbiennalens programgrupp 2017, samt suttit i juryn för Scenkonstgalan 2016.

Foto: Sveriges Radio

Anneli Dufva
Litteratur- och teaterkritiker, Sveriges Radio.

Anneli Dufva är kulturjournalist, verksam som litteratur- och teaterkritiker samt programledare för Teaterprogrammet i Sveriges Radio P1.

Foto: Hilma Dzedins

Jan Dzedins
Kulturchef i Emmaboda kommun.

Jan är utbildad i teater- och litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, projektledning, konstnärlig organisation, planering och ekonomi. Han har arbetat som scenkonstproducent vid Västanå Teater, Teateri och Regionteatern Blekinge Kronoberg samt som teaterchef för Byteatern Kalmar Länsteater.

Foto: Ulf Sveningson

Lis Hellström Sveningson
Kritiker, Göteborgs-Posten.

Lis Hellström Sveningson är kulturskribent och dans- och teaterkritiker, bland annat i Göteborgs-Posten och Danstidningen. I över tjugo år har Lis arbetat som frilans i en rad medier och genrer med Göteborg som bas. Vid sidan av journalistiken undervisar hon vid olika utbildningar och anlitas som föreläsare, samtalsledare och debattör.

Foto: Helena Kierkegaard

Signe Landin

Signe Landin har sedan mitten av 1980-talet arbetat inom dansområdet, bland annat som informatör på Danscentrum, dansproducent för fria dansgrupper, musiker i dansföreställningar, ingått i kulturrådets och Stockholms stads referensgrupper för dans.

Sedan 2002 har Signe varit verksamhetschef för danskonsulentverksamheten DIS/Dans i Stockholms stad och län. Signe är sedan årsskiftet 2016/17 pensionär men har diverse uppdrag som t ex kulturkoordinator för landstingets projekt Rehabilitering med kultur.

Joakim Rindå
Verksamhetsutvecklare på Riksteatern/regissör.

Joakim började arbeta på Unga Klara i slutet av 90-talet och var länge knuten till Stockholms Stadsteater som han lämnade för Riksteatern för tio år sedan. Han arbetar med både organisations- och kommunikationsfrågor med stort engagemang för att utmana den urbana normen, vilket ofta märks i de produktioner han verkar i som konstnär, tex Tjärdalen, Landet Inuti och senast Vi som bor här.

2012-2015 var Joakim ordförande för Kulturrådets referensgrupp för fria teatergrupper.