Program söndag 28 maj

11.00 – 12.30 Avslutande samtal, Louis De Geer Konsert & Kongress
Läs mer här

11.00 – 12.15 Ankomsten, Teater Bråddgatan 34
Läs mer här

11.00 – 11.15 Svindlande höjder, Dynamo
Läs mer här

11.30 – 11.45 Svindlande höjder, Dynamo
Läs mer här

12.00 – 12.15 Svindlande höjder, Dynamo
Läs mer här

12.30 – 12.45 Svindlande höjder, Dynamo
Läs mer här

12.30 – 15.35 People respect me now, Värmekyrkan
Läs mer här

13.00 – 14.05 Mens, Teater Bråddgatan 34
Läs mer här

13.00 – 14.30 Fäboland, Stora teatern
Läs mer här

13.30 – 14.45 Ankomsten, Teater Bråddgatan 34
Läs mer här

14.00 – 14.15 Svindlande höjder, Dynamo
Läs mer här

14.30 – 14.45 Svindlande höjder, Dynamo
Läs mer här

15.00 – 15.15 Svindlande höjder, Dynamo
Läs mer här

15.30 – 15.45 Svindlande höjder, Dynamo
Läs mer här