Scensveriges årsmöte 2022

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2021
Årsredovisning Scensverige 2021
Revisionsberättelse Scensverige 2021
Årsredovisning Scensverige AB 2021
Revisionsberättelse Scensverige AB 2021
Granskningsrapport förtroendevalda revisorer 2021
Fullmakt

Mejla info@scensverige.se om du har frågor.