Scensveriges hybridårsmöte 2021

Kallelse till Scensveriges hybridårsmöte 2021

Scensverige vill härmed kalla rådsmedlemmarna till digitalt årsmöte.
Måndagen den 22 mars kl. 15:00-16:30 via Zoom.
Länk och handlingar skickas ut 2 veckor före mötet.

Handlingar

Eventuella motioner från medlemmarna skall vara oss tillhanda senast den 22 februari.
De skickas till info@scensverige.se

Denna kallelse har skickats ut till våra medlemsorganisationers rådsrepresentanter. Har du frågor eller saknar detta utskick går det bra att mejla info@scensverige.se