Scensveriges hybridårsmöte 2021

Handlingar

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2020
Årsredovisning Scensverige 2020

Revisionsberättelse Scensverige 2020
Årsredovisning Scensverige AB 2020
Revisionsberättelse Scensverige AB 2020
Granskningsrapport förtroendevalda revisorer 2020
Valberedningens förslag till styrelse och utbildningskommitté

Instruktion för valberedningsarbete inom Scensverige
Fullmakt

Mejla info@scensverige.se om du har frågor.