Stolt Scenkonst 2020

Stolt scenkonst på MDT görs med stöd av Kulturrådet och Stockholms Stad.

Program

StM av och med Ofelia Jarl Ortega, 29 juli kl 17.30 och 20.30
I StM är gränsen mellan performer och åskådare inte en skiljelinje utan en öppning. Här är gränslandet en ömsesidig plats för att tala om det undflyende. Det är en plats som pulserar, ger vika och ger betraktarens blick en kropp.

StM är ett solo och det senaste verket i en serie där Ofelia Jarl Ortega undersöker blickens dramaturgi som koreografiskt material, och där dansarens frivilliga objektifiering ifrågasätter betraktarens delaktighet. I StM närmar hon sig ämnet från den singulära kroppen, och bekräftar blickens potential som maktverktyg.

Galdr av och med Marcus Baldemar, 29 juli kl 16.00 och 19.00
I det förkristna Norden trodde vikingarna på många gudar och magi. Denna magi kallades sejd. I sejden ingick galdern; en magisk sång eller ett mässande. En del tror att dessa sånger sjöngs i falsett då ordet “gala” är besläktat med galdr. Andra tror att galdern mässades i låga, nästan ohörbara toner.

Vissa tror att dessa galdrar användes till exempel i strid för att försvaga fiendens svärd och sänka deras sköldar, men också för att hjälpa vid barnafödande.

Det finns många teorier om vikingen och hens liv, men det är väldigt lite vi kan veta med säkerhet. Kristendomens intåg, som så många andra gånger, innebar ett noggrant, blodigt och effektivt raderande av historia och kultur. Det forskare och experter verkar vara enade i är att sejdaren i första hand var en kvinna. De icke-kvinnor som utövade magi dömdes ut som ergi. Ergi kan översättas till “omanlig” och “sexuellt skamlig”.

Samtidigt var Oden; allfadern, krigets, de dödas men också poesins gud, den störste sejdaren. Hen mästrade 18 kraftfulla galdrar och hen kunde byta skepnad. Oden är den som erfar och erfarenheten själv. Hen är subjektet och objektet, den som ger och den som tar emot. Hen har många namn: Svidur, den som bränner. Svidrir, den som bränns. Göt, den som ejakulerar. Jalk, den kastrerade. Ofnir, initiativtagaren. Sváfnir, den som avslutar. Tveggi, den som är två. Triggi, den som är tre. Fjolnir, den som är många.

“I’d rather be beautiful than male” (Marc Aguhar)

“I am the eternal seeker of wisdom

Because I’d rather be wise than male

I remain tender and soft

Because I’d rather be soft than male”

(Text from the performance, written by Marcus Baldemar, inspired by artist Marc Aguhar)


Med anledning av Corona-pandemin sköts Stolt scenkonst på Stockholm Pride i samarbete med Parkteatern (en del av Kulturhuset Stadsteatern) upp till senare tillfälle under året. Läs pressmeddelande här.