Seminarium i Almedalen

Foto: Region Gotland

PÅ SPANING EFTER EN INTERNATIONELL KULTURPOLITIK
Ons den 4 juli kl. 11.15-12.45 anordnar vi seminarium i Almedalen.

Ett av Sveriges kulturpolitiska mål är att ”främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan”. Vi vill diskutera hur detta mål ska kunna uppfyllas. Vi lever i en alltmer
globaliserad värld med ökande internationella kontakter och i ett Sverige med växande befolkning med rötter i olika länder. En regionaliserad kulturpolitik ställer krav på en genomarbetad nationell strategi för hur man ska få till stånd ett ökat internationellt och interkulturellt kulturutbyte. Från scenkonstområdet har vi saknat en sådan och hoppas få till stånd en debatt om möjliga framtidsperspektiv. Statssekreterare Jarmo Lindén från Finlands Undervisnings- och kulturministerium inspirerar genom att berätta om politiska visioner, strategier och resurser för internationellt kulturutbyte i vårt grannland. Vi diskuterar sedan internationellt samarbete, kulturutbyten och kulturbistånd genom utfrågning av företrädare för Kulturdepartementet, UD och Svenska Institutet. De arrangerande organisationerna ger avslutande kommentarer.

Medverkande:
Jarmo Lindén, statssekreterare, Finlands Undervisnings- och kulturministerium
Henrik Toremark, stabschef, Kulturdepartementet
Maria Kron, enheten för evenemang, Svenska Institutet
Helene Larsson, Sveriges kulturråd i Belgrad, UD
Ellen Wettmark, koordinator internationella frågor, Kulturrådet
Ulrika Holmgaard, VD, Svensk Scenkonst
Ann Mari Engel, generalsekreterare, Teaterunionen
Jaan Kolk, förbundsdirektör, Teaterförbundet

Moderator: Henrik Selin, Sveriges kulturråd i Bryssel, UD

Ons den 4 juli kl. 11.15-12.45 på Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

Varmt välkomna!

Boka plats via info (at) scensverige.se