Kraftig minskning av kulturbiståndet

De senaste åren har det skett en kraftig minskning av bistånd till kultur. Detta trots att ett av de kulturpolitiska målen är att främja internationellt och interkulturellt utbyte.

Här är en förteckning över hur stora summor av det bistånd som Sida förmedlar som gått till bistånd inom kulturområdet åren 2006-2011:

2006 175 miljoner svenska kronor
2007 180 miljoner svenska kronor
2008 136 miljoner svenska kronor
2009 117 miljoner svenska kronor
2010 67 miljoner svenska kronor
2011 43 miljoner svenska kronor

De senaste sex åren har alltså kulturbidragen från SIDA sjunkit med hela 75%.

Vi på Teaterunionen arbetar för att öka det internationella utbytet och samarbetet. Vi har därför tagit fram “Sex krav från en enig bransch” som antogs på vårt årsmöte av våra medlemsorganisationer. Läs kraven HÄR.