Världsteaterbudskapet 2013

Världsteaterbudskapet 2013. Skrivet av Dario Fo, inläst av Björn Granath.