Nordic Performing Arts Days

npad

Idag åker delar av Teaterunionen till Köpenhamn för att delta i de nordiska scenkonstdagarna, Nordic Performing Arts Days. Dagarna, som började i Aalborg (9-12 juni), för att sedan åka till Aarhus (13-14 juni) och Odense (15-17 juni) och avslutas i Köpenhamn (18-21 juni), innehåller workshops, möten och föreställningar.

Vi på Teaterunionen kommer framförallt delta i möten med Nordisk Teaterunion samt närvara vid Nordic Drama Train där det kommer hållas en reading av Alejandro Leiva Wengers utvalda pjäs Författarna. Vi kommer också att presentera den andra utvalda svenska pjäsen, Sofia Fredéns Jag målar min himmel orange. Båda pjäserna har vi låtit översätta till engelska, översättningarna har gjorts av Gabriella Berggren.