Trappan 10 år

Den 2 september 2004 hölls den första av Trappans kurser. Sedan den dagen har Trappan anordnat hundratals aktiviteter med tusentals deltagare. Idag fyller Trappan 10 år.
Stort g
rattis!

FrontPic Trappan 8

Trappan erbjuder kompetensutveckling för professionellt yrkesverksamma individer samt för grupper och verksamheter inom scen-, ton-, film- och tv-området i Västsverige. Trappan finansieras av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd och Regionutvecklingsnämnd genom tidsbegränsade uppdrag. Scenkonstinstitutioner i Västra Götalandsregionen och Region Halland liksom Sveriges Film & TV-producenter medfinansierar genom kontanta medel, lokaler, kompetens m.m. Trappan samarbetar med och gör verksamhet på uppdrag av Dansalliansen, Kultur i Väst och Arbetsförmedlingen kultur media Västra regionen. Sedan 2013 är Teaterunionen huvudman för Trappan.