Lule Stassteater

Vi vill passa på att varm välkomna vår nya medlem Lule Stassteater!

stass.png

 

Lule Stassteater är en frigrupp baserad i Luleå. Så här beskriver de sig själva:

 

Vi är en aktuell och vass teater som inte är rädda för att ta tag i svåra ämnen. Vi utmanar vår publik och öppnar upp för egna frågeställningar hos publiken. Vi är hela tiden i process och arbetar med en samtidsdiskussion. Vi arbetar för att synliggöra verkligheten ur ett perspektiv samhället inte är van att se den.

Vi varierar gärna olika uttryck i våra produktioner. Vi erbjuder interaktivt samarbete i samband med föreställningarna. Vi anser att barn och ungdomar är den viktigaste publiken. Därför vill vi erbjuda vår publik högkvalitativ barn- och ungdomsteater oavsett geografisk och socioekonomisk bakgrund.

När vi inte är på hemmaplan och spelar föreställningar i vår lokal eller i Luleå Stadspark turnerar vi i de fyra nordligaste länen (dvs. Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrlands län) med olika föreställningar och workshops. Vi är ofta ute på förskolor och skolor men träffar även vår publik genom offentliga sammanhang som t.ex. olika festivaler.

Läs mer om Lule Stassteater på deras hemsida.