Swedstage 2016

Swedstage 2016
Tillsammans med ASSITEJ har vi börjat planera inför nästa upplaga av Swedstage. Swedstage är ett showcase med syfte att presentera svensk scenkonst för internationella festivalarrangörer, inköpare, programläggare, teaterchefer etc.
Nästa Swedstage att gå av stapeln den 23-26 oktober 2016 i Stockholm. Nu efterlyser vi förslag på produktioner från hela scenkonstområdet för barn, unga och vuxna som vill vara med och visa upp sig för omvärlden.

Kriterierna är:
– föreställningen ska vara turnébar och kunna spelas i Stockholm 23-26 oktober 2016
– föreställningen ska vara tillgängliggjord för en internationell publik
– producenten ska ha en stor vilja att turnéra utomlands

Fyll i din intresseanmälan här.