Svenskt tema i Maribor

Under en längre tid har vi fört samtal med den konstnärliga ledningen för den slovenska scenkonstfestivalen Borštnikovo srečanje (Maribor Theatre Festival). Våra samtal har nu utmynnat i att nästa upplaga av festivalen, den 14-23 oktober 2016, kommer ha ett svenskt tema!

Det svenska temat kommer omfatta flera evenemang där vi har möjlighet att introducera och presentera svensk scenkonst för den slovenska publiken. Bland annat kommer Maribor Theatre Festival att bjuda in två svenska gästspel samt översätta fyra svenska pjäser till slovenska som de sedan kommer arrangera readings av. Dessutom kommer de ordna offentliga diskussioner med dramatiker, översättare och professionella gäster från Sverige.