New Nordic Drama

People respect me now utvald till New Nordic Drama!

New Nordic Drama är ett initiativ från Teaterunionen och våra kollegor i Nordisk Teaterunion, som ett sätt att uppmärksamma och sprida nordisk samtida dramatik. Idag blev det officiellt att Paula Stenström Öhmans pjäs People respect me now har blivit utvald att representera Sverige på New Nordic Drama 2016-2017.

Vartannat år väljer en nationell jury ut en nyskriven pjäs till New Nordic Drama. Pjäserna översätts till engelska samt olika nordiska språk och sprids runt om i norden och världen. Tillsammans med de utvalda pjäserna från resten av norden kommer People respect me now nu att åka på readingturné, där första stoppet blir på Färöarna under Nordic Performing Arts Days, Dagarnir, den 24-28 maj 2016.

Den svenska juryn till pjästävlingen tillsätts av Teaterunionens styrelse och bestod i år av Judit Benedek, Anders Duus, Birgit Hageby och Lis Hellström-Sveningson.

Juryns motivering:

People respect me now är en angelägen pjäs om brott och förövare där Paula Stenström Öhman komplicerar frågor som ofta riskerar att bli förenklade. Hon omvandlar väl avlyssnat vardagsspråk till en konstnärlig form för scenen och ger individerna i ett sammansatt kollektiv bred belysning. Pjäsbygget är intrikat, genom att inte väja för det ovissa och återge skeendet i flera plan visar dramatikern sin tilltro till publikens tankeförmåga. Blandningen av unga och vuxna perspektiv öppnar tilltalet mot en vid målgrupp. People respect me now engagerar åskådaren på allvar och manar till eget ställningstagande.

De svenska läsningarna kommer ske under 2016 i samarbete med regissörsföreningen och dramatikerförbundet.

Mer information om New Nordic Drama och Nordic Performing Arts Days finns på: www.nordicperformingartsdays.fo.