Teaterunionen uttalar sitt stöd för Danscentrum Stockholm och dess verksamhet.

Danscentrum Stockholm har en central roll för professionellt verksamma inom den utominstitutionella dansen och är en viktig plattform och mötesplats. I Danscentrums lokaler på Jungfrugatan i centrala Stockholm ges möjlighet till både repetitioner och publika visningar, vilket för många danskonstellationer är en förutsättning.  En mycket stor del av den dans som fyller Sverige produceras med Danscentrums hjälp.

Att Danscentrum Stockholms verksamhet och lokaler nu hotas ser Teaterunionen som mycket bekymmersamt. Detta kan få långtgående konsekvenser för såväl yrkesverksamma dansare och koreografer som för publiken i hela Sverige som riskerar att gå miste om kvalitativ dans.

Vi hoppas att Stockholms Stad och Stockholms läns landsting nu hittar en lösning för att Danscentrum Stockholm ska kunna bibehålla sin verksamhet.

Ulricha Johnson

Verksamhetschef Teaterunionen