Världskongressen inställd

I helgen fick vi nyheten om att International Theatre Institutes, ITIs, 35e världskongress i Manaus, Brasilien, har blivit inställd. Anledningen är den politiska och ekonomiska instabilitet som just nu råder i landet, läs mer i breven nedan.

Generalsekretariatet, Executive Council och alla ITI-center runt om i världen arbetar nu med att hitta en lösning för att kunna ordna kongressen längre fram.

International Theatre Institute grundandes 1948 och är en NGO, en icke-statlig intresseorganisation på scenkonstområdet med 85 nationella centra i hela världen samt ett 20-tal associerade länder och organisationer. Teaterunionen är det svenska ITI-kontoret och vår uppgift är bland annat att förmedla internationellt utbyte av kunskap och praktik på scenkonstområdet samt att främja samarbeten mellan scenkonstorganisationer och artister runt om i världen. ITIs högsta beslutande organ är världskongressen och Executive Council. Hos Unesco har ITI en status som prioriterad internationell organisation på scenkonstområdet.

Letter Cancellation of the Congress

Official Letter Manaus Cancellation