Pressmeddelande: Israelisk teaterfestival inställd efter politisk censur

För första gången på 38 år har den alternativa teaterfestivalen i Acco, Israel, ställt in. Detta beror på att hela den konstnärliga ledningen har avgått, sedan en av pjäserna i programmet förbjudits av de lokala myndigheterna. Nu går kollegor och institutioner världen över ihop för att göra motstånd mot politisk styrning av konsten i stort, och teaterfestivalen i synnerhet.

Den alternativa teaterfestivalen i Israeliska Acco ställs nu in för första gången på 38 år, pga censur. Det gäller pjäsen Prisoners of the occupation av Einat Weizman, som handlar om de palestinska fångarna i israeliska fängelser. Borgmästaren i Acco beslutade att förbjuda att pjäsen spelas med motiveringen att den kan uppröra känslor i staden och att samma författare hade en pjäs med även föregående år (detta gäller dock fler pjäser på festivalen och är ett uppenbart svepskäl).

Teaterfestivalen i Acco har alltid varit ett forum för politiskt provocerande pjäser, men de israeliska artisterna menar att politiken har hårdnar väsentligt under det senaste året och kulturministern har utfärdat nya kriteriet för vad som får framföras och inte.

Festivalledningen hoppar av med stöd från resten av världen
Festivalens konstnärliga ledare Avi Gibson har tillsammans med övriga ledningen avgått i protest och har fått stöd från festivalens övriga artister.
De israeliska skådespelarna vädjar nu till omvärlden om stöd. På den 35:e världskongressen med Internationella Teaterinstitutet, som hölls i Segovia Spanien i förra veckan, antog man ett uttalande till stöd för artisternas rätt till yttrandefrihet. En tydlig protest mot politisk styrning av konsten i stort och av teaterfestivalen i Acco i synnerhet.

Svensk kontakt:
Ann Mari Engel
ITI:s Action Committe for Artists rights (fd verksamhetschef Scensverige)

Om Scensverige
Scensverige är det svenska ITI-centret och är en organisation som verkar för att främja den svenska scenkonstens utveckling och utöka de internationella relationerna genom samarbete och idéutbyte. Scensverige arrangerar även Scenkonstbiennalen, Stolt scenkonst på Pride och Swedstage mm.