Pressmeddelande: Nytt internationellt nätverk för scenkonst med HBTQ-perspektiv

Under Internationella Teaterinstitutets världskongress i juli bildades en nätverk som ska arbeta globalt med HBTQ-frågor inom scenkonsten. Bakom initiativet står Scensverige, ITI:s svenska center.

Scensverige är svenskt center för International Theatre Institute, som startades av Unesco 1948. Vid årets världskongress i Segovia, Spanien, medverkade 62 länder. Vid generalförsamlingen annonserade Ulricha Johnson, verksamhetschef på Scensverige, att Scensverige blir kontaktcenter i en ny arbetsgrupp för internationella nätverk för scenkonst och scenkonstnärer som arbetar utifrån HBTQ-perspektiv.

– Redan en halvtimma efter att jag annonserat arbetsgruppen kom delegater från 7 länder fram och ville vara delaktiga. Eftersom det kan vara ett känsligt ämne i en del länder går vi inte i nuläget ut med exakt vilka länder det rör sig om, men det finns stort intresse i Asien, Sydamerika och Östeuropa, säger Ulricha Johnson.

Det nystartade nätverket kommer att samarbeta med ITI:s kommitté Action Committee for Artists Rights, när det gäller censur och hot mot konstnärer. Syftet är att också jobba optimistiskt med att stärka, inspirera, lyfta och uppmuntra de skapare av scenkonst som arbetar med queer scenkonst och/eller identifierar sig som HBTQ.

Naturlig fortsättning på viktigt arbete
Det internationella nätverket är en naturlig fortsättning på Stolt scenkonst, det nationella nätverk som startades i maj. Initiativtagare var även då Scensverige. Stolt scenkonst framförs i augusti på Stockholm Pride, Malmö Pride och Gävle Pride. Nätverket består just nu av Scensverige, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Dansstationen i Malmö, Riksteatern, Folkteatern Gävleborg, Unga Klara, Norrlandsoperan, Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen och West Pride. Idag fredag 3 augusti möts samarbetspartnerna i Stockholm för att planera vidare arbete.

Om Scensverige
Scensverige är det svenska ITI-centret och är en organisation som verkar för att främja den svenska scenkonstens utveckling och utöka de internationella relationerna genom samarbete och idéutbyte. Scensverige arrangerar även Scenkonstbiennalen, Stolt scenkonst på Pride och Swedstage mm.