Swedstage – Sveriges första showcase för teater

Den 18, 19 och 20 november är det dags för Sveriges första showcase för teater, Swedstage. Under tre dagar kommer vi att presentera svenska turnébara scenkonstföreställningar för en internationell publik.

För att skapa möten mellan svenska teatrar och internationella scener samt möjliggöra fler internationella utbyten anordnar Teaterunionen och ASSITEJ för första gången, Swedstage. Vi visar 11 utvalda föreställningar av hög kvalité, som är turnébara och på olika sätt är anpassade till en internationell publik. Hälften av föreställningarna riktar sig till barn och ungdomar och resten till en vuxen publik.

Under tre dagar besöker ett 60-tal gäster från 25 olika länder Stockholm för att se de utvalda produktionerna. Gästerna består av turnéläggare, festivalarrangörer, programläggare samt övriga intresserade av svensk scenkonst.

De utvalda föreställningarna är:

Flygräddare, Unga Klara/ Riksteatern
Fröken Julie, Anna Pettersson Production
Max- pjäsen om bollen, bilen och lampan, Teater Sagohuset
Nils Holgersson, Västanå Teater
Bartolomeo, Carrasco Dance Company/ Riksteatern
Wear it like a crown, Cirkus Cirkör
C, Dramaten
Charlies Unge, Pantomimteatern
Expectations, GEST – Gothenburg English Studio Theatre
Önskekonsert, Siris Originella Teater
SCUM-manifestet, TURteatern/ CP/ Counterforce Production

Swedstage anordnas av Teaterunionen och ASSITEJ. Läs mer på www.swedstage.se.

 

Scenkonstbiennalen

Scenkonstbiennalen äger rum 21-26 maj 2013 i Jönköping. Nominera din produktion senast den 1 december 2012! Biennalen kommer att innehålla gästspel med produktioner från hela landet, workshops, seminarier och många andra möjligheter till konstnärligt utbyte och samtal.

Läs mer om Scenkonstbiennalen 2013 på scenkonstbiennalen.se.

Kraftig minskning av kulturbiståndet

De senaste åren har det skett en kraftig minskning av bistånd till kultur. Detta trots att ett av de kulturpolitiska målen är att främja internationellt och interkulturellt utbyte.

Här är en förteckning över hur stora summor av det bistånd som Sida förmedlar som gått till bistånd inom kulturområdet åren 2006-2011:

2006 175 miljoner svenska kronor
2007 180 miljoner svenska kronor
2008 136 miljoner svenska kronor
2009 117 miljoner svenska kronor
2010 67 miljoner svenska kronor
2011 43 miljoner svenska kronor

De senaste sex åren har alltså kulturbidragen från SIDA sjunkit med hela 75%.

Vi på Teaterunionen arbetar för att öka det internationella utbytet och samarbetet. Vi har därför tagit fram “Sex krav från en enig bransch” som antogs på vårt årsmöte av våra medlemsorganisationer. Läs kraven HÄR.

Medlem i Teaterunionen

Teaterunionens medlemmar är institutioner, organisationer, grupper, verksamheter och andra professionellt verksamma utövare som bedriver konstnärligt, pedagogiskt, vetenskapligt eller fackligt arbete på scenkonstens område i Sverige.

Våra medlemmar erhåller kostnadsfritt våra publikationer och informationsmaterial samt får hjälp med internationella kontakter, bl a via de olika ITI-centra som för närvarande finns i ett 90-tal länder. Medlemmarna får också nominera personer till Scenkonstbiennalens urvalskommitté samt programgrupp.

Enskild medlem
Det går även att vara medlem i Teaterunionen som enskild producent, koreograf och annan scenkonstutövare. Vi ser också detta som en möjlighet till direkt medlemskap för små teater- eller dansgrupper. Årsavgiften för enskilda medlemmar är 600 kr och ansökan ställs till Teaterunionens styrelse via info (at) scensverige.se eller 08-462 25 30.

Bli vår supporter
Nytt är också att enskilda personer, med professionell koppling till scenkonsten, kan bli ”supporter” till Teaterunionen. Supporterskap innebär rätt att närvara vid alla öppna möten, delta i programarbete samt hjälpa till att sprida kunskap om Teaterunionen och dess verksamheter. Supportrarna får också ett internationellt medlemskort. Kostnaden är 200 kr/ år. Vi tycker att det vore roligt att på detta sätt håll hålla kontakt med de många utövare inom scenkonsten som vi mött i olika ITI-sammanhang och som har intresse för vår verksamhet utan att direkt representera någon medlemsinstitution. Välkommen!

HÄR hittar du alla Teaterunionens medlemmar.

WE ARE ALL PUSSY RIOT

The ITI worldwide express our deepest concern over the judgement against Pussy Riots which is severe violation of the human rights and the freedom of expression.

We forward the statement made yesterday by the Women Playwrights International Conference (WPIC) congress in Stockholm:

WE ARE ALL PUSSY RIOT – A statement by the Women Playwrights International Conference

“The verdict on the 17th of August 2012 against Pussy Riot is an unacceptable violation of the basic human right that is free speech.

This verdict is a personal affront to all of us and a genuine threat to artistic freedom and cultural expression worldwide.

This verdict is not just an attack on three women in Russia; it is a deliberate attempt to suppress universal freedom – freedom of speech, freedom of artistic expression, freedom to dissent, as well as the right to engage in activism.

Maria, Nadezdha and Yekaterina are not alone. Do not let them think they are.
For information on how to act for the release of the Pussy Riot, visit Amnesty International´s website.

We are their sisters ­- From now on we are all Pussy Riot!

The Women Playwrights International Conference represents female artists from all over the world. We are women from 51 countries. Every continent is represented.”

Nordic Performing Arts Days

Mellan den 23-26 augusti i år anordnas Nordic Performing Arts Days. 2012 går dagarna av stapeln i Reykjavik, Island. Dagarna är ett samarbete mellan de nordiska teaterunionerna och är en uppdaterad version av de Nordiska Teaterdagarna.

Under Nordic Performing Arts Days kommer alla de nordiska länderna att presentera varsin pjäs, Nordic Drama Train. Pjäserna kommer sedan åka på en turné för att lanseras på olika ställen runt om i norden. Den svenska juryn har valt ut Mira går genom rummen av Martina Montelius för att representera Sverige. På Island kommer pjäsen presenteras genom en reading på engelska.

Nordic Performing Arts Days kommer också att bjuda på ett antal workshops. Artister/ scenkonstarbetare från hela norden har fått ansöka om medverkan.

Från Sverige åker ett antal personer till Nordic Performing Arts Days:
Ann Mari Engel, generalsekreterare Teaterunionen
Ulla Svedin, ordförande i Teaterunionens utbildningskommitté
Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet
Martina Montelius, dramatiker och svensk representant i Nordic Drama Train

Följande personer från Sverige har blivit antagna till att delta i workshopsprogrammet:
Mario Castro Sepulveda
Destiny Johannah Bergvall
Hanna af Kleen
Mathias Lafolie
Olof Runsten
Rebecka Pershagen
Sara Israelsson
Susanne Burstein

 

Viva Vivica

 

 

 

 

 

 

Teaterunionen är med och arrangerar ett seminarium om Vivica Bandler -avantgardisten som blev teaterchef

Vivica Bandler (1917-2004) var avantgardisten, den lite säregna regissören som med åren etablerade sig som en av Nordens mest centrala gestalter inom scenkonsten. 1955 tog hon över Lilla Teatern i Helsingfors, med skådespelare som Birgitta Ulfsson och Lasse Pöysti. Under hennes dryga tio år som chef för Stockholms Stadsteater utvecklades teatern till en av de mest vitala och omtalade scenerna i landet. Med de många gästspelen tog hon också med sig den finländska teatern till Sverige.

Utställningen Viva Vivica, som är producerad av Teatermuseet i Helsingfors och Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, visas under hösten 2012 i Klarascenen foajé på Stockholms stadsteater. I samband med öppningen arrangeras ett seminarium på:

KLARASCENEN, STOCKHOLMS STADSTEATER
-mån 27 aug kl. 15-17

Teaterchef Benny Fredriksson, Stockholms stadsteater, inviger seminariet.

“Att rida, att skjuta med båge och att tala sanning”
Skådespelaren Birgitta Ulfsson, dramatikern och regissören Suzanne Osten och författaren Bengt Ahlfors i ett samtal om Vivica Bandler och hennes motto.

Till vännen Vivica
Dansaren Tiina Lindfors ger en personlig hyllning

Så förvaltar vi arvet efter Vivica Bandler och vad kan Finland och Sverige ge varandra nu?
Ett samtal om det svensk-finländska teatersamarbetet idag med Riksteaterns VD Birgitta Englin, TURteaterns konstnärliga ledare Nils Poletti, regissören Tatu Hämäläinen, Åbo Svenska teaters chef Joachim Thibblin, Teaterstiftelsen Vivicas Vänners ordförande, dramatikern och regissören Raija-Sinikka Rantala.

Moderator
Direktör Anders Eriksson, Finlandsinstitutet

Utställningen öppnas av
Finlands ambassadör Harry Helenius

Välkomna!

Deltagande i seminariet är avgiftsfritt men förutsätter anmälan i förväg till
bandler@stadsteatern.stockholm.se

Seminariet arrangeras av:
Stockholms stadsteater och Finlandsinstitutet i Stockholm
I samarbete med Finlands ambassad, Riksteatern “Scen utan gränser” och Teaterunionen.

 

Sex krav

EN KULTURPOLITIK ÖVER GRÄNSERNA! – Sex krav från scenkonstbranschen

Ett av Sveriges kulturpolitiska mål är att främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan. Det saknas dock en samlad kulturpolitik och nödvändiga resurser för att förverkliga detta mål. Resurserna för  internationellt och interkulturellt utbyte har tvärtom minskat under hela 2000-talet. Vi inom den svenska scenkonsten arbetar för att öka det internationella utbytet och samarbetet. Under Teaterunionen, Teaterförbundet och Svensk Scenkonsts seminarium i Almedalen presenterade vi sex kulturpolitiska krav till ansvariga departement och myndigheter.

Våra målsättningar för det internationella utbytet är:

• att med gränsöverskridande samarbete stödja kreativa processer
• att öka närvaron i Sverige av internationell scenkonst
• att öka mångfalden för att möta en publik i Sverige med olika bakgrund
• att öka närvaron av svensk scenkonst utomlands
• att förbättra och fördjupa dialogen med och andra länder
• att inom biståndet öka kulturens roll för demokratifrämjande och utveckling

Våra kulturpolitiska krav för att åstadkomma detta är:

1. FINANSIERING
Det finns en växande klyfta mellan de kulturpolitiska ambitionerna för
internationalisering och de tillgängliga resurserna. Det är resurskrävande att arbeta
internationellt och det måste finnas särskilda resurser för kulturutbyte och kultursamverkan.

Vi föreslår förverkligande av förslaget i Internationella kulturutredningen 2003 om en internationell kulturfond. En sådan fond ska vara en fri resurs, ett komplement till befintliga aktörer, med uppdrag att stödja såväl långsiktig uppbyggnad av kulturkontakter med specifika länder som aktiviteter som främjar Sverige som internationell kulturmötesplats.

2. SAMORDNING OCH TYDLIGHET AV MYNDIGHETER
Politiken för internationellt kulturutbyte är idag splittrad och otydlig. Ansvarsfördelningen mellan olika departement och de olika myndigheterna är oklar.

Vi vill se en samordning av information och bidragsgivning som tydliggör de olika nivåerna för internationellt stöd: nordiskt, europeiskt och globalt. Det bör också klargöras en tydlig skillnad mellan kulturbistånd och kulturutbyte som har olika utgångspunkter och syfte. Det måste skapas en tydlig nationell strategi för EU-samarbetet på kulturområdet.

3. ANPASSA REGELVERKEN
Det finns en rad konkreta hinder för det internationella kulturutbytet, från skärpta visumregler för länder utanför Europa till nya EU-regler för beskattning och sociala avgifter. EU:s inre marknad inte har förbättrat förutsättningarna för utbyte på vårt område, utan har tvärtom medfört en mer komplicerad administration. Reglerna för beskattning och sociala avgifter för utländska artister måste ses över och anpassas.

Vi efterlyser ett samarbete mellan olika departement och myndigheter och mellan EU-länderna för att underlätta konstnärligt utbyte och konstnärernas rörlighet inom EU.

4. ÖKAD NÄRVARO UTOMLANDS FÖR SVENSK SCENKONST
Det är en viktig strategisk fråga att lyfta fram den svenska scenkonsten för en internationell publik. Det finns ett stort intresse och mycket efterfrågan, men ännu är den svenska närvaron av scenkonst på internationella festivaler, mässor och mötesplatser inte så frekvent. Tvärtom saknas ofta svenska inslag på stora internationella arrangemang.

Vi vill se att de ekonomiska möjligheterna förstärks för att möjliggöra att föra ut svensk scenkonst, även med relativt kort varsel. Det bör finnas möjligheter att förstärka de internationella inslagen i existerande festivaler och bransch-träffar. Det ska också finnas möjligheter att stimulera fler översättningar och arrangera fler riktade ”showcase” för svensk scenkonst, som erbjuder produktioner till utlandet.

5. SAMVERKAN OCH KUNSKAPSFÖRMEDLING INOM BRANSCHEN
Det internationella utbyte som redan pågår inom scenkonsten sker på olika nivåer som gästspel, samproduktioner, personutbyten etc. Det saknas dock samordning och samlad information/ kunskap, vilket leder till att kunnande och erfarenhet går förlorad, att många utbyten aldrig kommer till stånd eller blir onödigt dyra.

Vi vill se en satsning på infrastruktur som möjliggör samordning av  informationen i dessa frågor. Vi vill stimulera att samla kunskap och information, samordna gästspel, förmedla förfrågningar och  kontakter, arrangera utbyten och möten samt ge konkret vägledning inför ansökningar, gästspel och utbyten.

6. PERSONUTBYTEN OCH KOMPETENSUTVECKLING
Det är viktigt att det finns goda möjligheter för enskilda konstnärer att medverka i internationella projekt samt att delta i kompetensutveckling och residens i andra länder.

Vi efterlyser bättre resurser för enskilda konstnärers utbyte samt möjlighet att söka personliga stipendier inte bara för resor utan för uppehälle och lönekostnader. Det krävs också samlad kunskap och information om arbetsvillkor och arbetsmöjligheter för kulturutövarna.

 

Kraven från en enig bransch har antagits på Teaterunionens årsmöte.
Våra medlemmar är:

Atalante
Balettakademien i Stockholm
Borås Stadsteater
Byteatern/ Kalmar Läns Teater
Centrum för dramatik
Dalateatern
Dans- och Cirkushögskolan
Dansalliansen
Dansbyrån
Danscentrum Stockholm
Dansens Hus
Dansstationen/ Palladium
Drottningholms Slottsteater
E=mc2 Danskonst
Estrad Norr/ Jämtlands läns Musik och Teater
Folkoperan
Folkteatern i Gävleborg
Folkteatern i Göteborg
Folmer Hansens Teaterförlag
Fria Teatern
Göteborgs Stadsteater
Göteborgs Universitet
GöteborgsOperan
Helsingborgs Stadsteater
Högskolan för scen och musik,
Kungliga Dramatiska Teatern
Kungliga Operan/ Kungliga Baletten
Kungliga Svenska Balettskolan
Länsteatern på Gotland
Länsteatrarna i Sverige
Lärarförbundet – danspedagogerna
Malmö Opera och Musikteater
Malmö Stadsteater
Moderna Dansteatern
Musik- och teatermuseet
Norrbottensteatern
NorrlandsOperan
Operahögskolan i Stockholm
Orionteatern
Pantomimteatern
Radioteatern, Sveriges Radio
Regionteatern Blekinge – Kronoberg
Regionteatern Väst AB
Riksteatern
SAFT-salonger
Samarbetsnämnden för folklig dans
Sámi Teáhter
Scen- och Teaterteknologi, Malmö Högskola
Scenkonst Sörmland
Scenkonstbolaget/ dans/ NorrDans
Scenkonstbolaget/ teater/ Teater Västernorrland
Skånes Dansteater
Smålands Musik & Teater
SRD – Samarbetsrådet för de regionala
danskonsultverksamheterna
Stockholms Dramatiska Högskola
Stockholms Stadsteater
Strindbergs Intima Teater
STTF, Swedish OISTAT centre
Svensk Scenkonst
Svenska Assitej
Svenska Teaterkritikers Förening
Sveriges Dramatikerförbund
Teater Galeasen
Teater Halland AB
TeaterAlliansen
Teatercentrum
Teaterförbundet/ för scen och film
Teaterhögskolan i Luleå
Teaterhögskolan i Malmö
Teaterstudier, LIR (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion), Göteborgs Universitet
Teaterstudio Lederman
Teatervetenskapliga Institutionen,
Stockholms Universitet
Ung Scen Öst
Uppsala Stadsteater
Uusi Teatteri
Vadstena-Akademien
WELD
Wermland Opera
Västanå Teater
Västerbottensteatern AB
Västmanlands Teater
Örebro Länsteater
Östgötateatern

Seminarium i Almedalen

Foto: Region Gotland

PÅ SPANING EFTER EN INTERNATIONELL KULTURPOLITIK
Ons den 4 juli kl. 11.15-12.45 anordnar vi seminarium i Almedalen.

Ett av Sveriges kulturpolitiska mål är att ”främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan”. Vi vill diskutera hur detta mål ska kunna uppfyllas. Vi lever i en alltmer
globaliserad värld med ökande internationella kontakter och i ett Sverige med växande befolkning med rötter i olika länder. En regionaliserad kulturpolitik ställer krav på en genomarbetad nationell strategi för hur man ska få till stånd ett ökat internationellt och interkulturellt kulturutbyte. Från scenkonstområdet har vi saknat en sådan och hoppas få till stånd en debatt om möjliga framtidsperspektiv. Statssekreterare Jarmo Lindén från Finlands Undervisnings- och kulturministerium inspirerar genom att berätta om politiska visioner, strategier och resurser för internationellt kulturutbyte i vårt grannland. Vi diskuterar sedan internationellt samarbete, kulturutbyten och kulturbistånd genom utfrågning av företrädare för Kulturdepartementet, UD och Svenska Institutet. De arrangerande organisationerna ger avslutande kommentarer.

Medverkande:
Jarmo Lindén, statssekreterare, Finlands Undervisnings- och kulturministerium
Henrik Toremark, stabschef, Kulturdepartementet
Maria Kron, enheten för evenemang, Svenska Institutet
Helene Larsson, Sveriges kulturråd i Belgrad, UD
Ellen Wettmark, koordinator internationella frågor, Kulturrådet
Ulrika Holmgaard, VD, Svensk Scenkonst
Ann Mari Engel, generalsekreterare, Teaterunionen
Jaan Kolk, förbundsdirektör, Teaterförbundet

Moderator: Henrik Selin, Sveriges kulturråd i Bryssel, UD

Ons den 4 juli kl. 11.15-12.45 på Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

Varmt välkomna!

Boka plats via info (at) scensverige.se

Swedstage 2012

Swedstage 2012 är det första showcaset för teater i Sverige. Vi kommer presentera svenska föreställningar och pjäser för internationella turnéläggare, festivalarrangörer och inköpare. Produktionerna är turnébara och lämpade för en internationell publik.

Läs mer om alla föreställningar, registreringen och schemat HÄR.