Den första teaterbiennalen hålls i Stockholm 20-23 maj

Som värdteatrar och samarrangörer denna första biennal var Dramaten, Stockholms Stadsteater och Södra Teatern. På seminarierna dryftades bl a Finns det idag intresse för att skriva dramatik för unga? och Kulturpolitiken vid skiljevägen? Läs mer här om medverkande föreställningar.