Svenska ITI-rådet bildas

Svenska ITI-rådet konstituerades den 15 juni 1951 vid ett sammanträde i Drottningholms Teatermuseums bibliotek, Linnégatan 7 i Stockholm.

 

Bakgrunden till detta möte var att det på Unescos generalkonferens 1946 presenterades ett förslag till ett internationellt teaterinstitut som sedan antogs på ett konstituerande möte i Prag 1948.  Bakgrunden var behovet av samarbete och internationella kontakter efter kriget i ett icke-politiskt, icke-kommersiellt nätverk. Läs mer om starten.