Handlingar till Scensveriges årsmöte 2024

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2023

Årsredovisning Scensverige 2023

Revisionsberättelse Scensverige 2023

Årsredovisning Scensverige AB 2023

Revisionsberättelse Scensverige AB 2023

Granskningsrapport förtroendevalda revisorer 2023

Bilaga punkter om val §12 och §13

Bilaga svar på motion §16

Instruktion till valberedningen

Fullmakt

Kontakt: info@scensverige.se