Kriterier för nominering och urval Scenkonstbiennalen 2023

Urvalskommitténs uppdrag är att välja ut vilka föreställningar som ska presenteras under Scenkonstbiennalen 2023. Urvalet ska bestå av scenkonstproduktioner av hög konstnärlig kvalitet och utgöras av de som urvalskommittén anser vara de mest intressanta som har haft premiär under spelperioden 1 januari-31 december 2022

Sista datum för att nominera har passerat.

Kriterier för nominering och urval

Urvalsförfarandet till Scenkonstbiennalen har tagits fram av Scensveriges styrelse och sker på följande sätt:

  • Urvalskommittén ska välja majoriteten av biennalens produktioner bland de nominerade, men är även fria att välja icke nominerade produktioner från samtliga producenter i landet.
  • Endast medlemmar i Scensverige kan nominera sina produktioner.
  • Antal möjliga nomineringar är beräknat utifrån tariffer kopplade till antal årsverken hos respektive producent.

         – Upp till 30 årsverken (2 produktioner)       
         – Upp till 100 årsverken (3 produktioner)
         – Upp till 550 årsverken (4 produktioner)

För Scenkonstbiennalen 2023 gäller följande: Inför biennalen vill Scensveriges styrelse särskilt underlätta för ännu fler fria producenter att kunna nomineras till Scenkonstbiennalen. De av våra medlemmar som i huvudsak är gästspelsscener får därför möjlighet att nominera dubbla antalet produktioner till 2023.

  • Nominerade produktioner ska ha haft premiär mellan 1 januari-31 december 2022
  • Urvalskommittén ska ta del av de nominerade produktionerna på plats eller via filmat material. Vi uppmuntrar att om möjligt nominera i god tid för att möjliggöra att så många i urvalskommittén som möjligt hinner se produktionen på plats.

För utvalda gästspel på Scenkonstbiennalen gäller följande ekonomiska villkor:

  1. Scenkonstbiennalen bekostar alltid kostnader för transport av scenografi och teknik, spellokal och teknik på plats, boende och resor för medverkande och medföljande team som behövs på plats. Scenkonstbiennalen bistår med tekniker och bärhjälp.
  2. För fria producenter utbetalas även ett arvode/gage för föreställningstillfällena på plats enligt minst Fackförbundet scen & films minimibelopp.
  3. Scenkonstbiennalen bekostar inte kostnader för upprep, eventuella extra lönekostnader eller andra utgifter som uppkommer i samband med gästspelet.
  4. Scenkonstbiennalen bekostar biennalpass för de personer som medverkar på scen och för de tekniker som krävs för att genomföra föreställningen.

Maila biennal@scensverige.se om du har frågor