Stolt scenkonst är ett nätverk som verkar för att fira, främja och fördjupa scenkonst med HBTQ+perspektiv. I Sverige och internationellt.

Under 2019 arrangerar Scensverige tillsammans med sina medlemmar scenkonst med HBTQ+perspektiv på flera platser i samband med lokala Pridefestivaler runt om i landet. Stolt scenkonst arrangerades på Växjö PrideMalmö PrideStockholm Pride / Euro PrideWest Pride / Euro PrideGävle Pride och Qom ut i Jönköping.

Stolt scenkonst är också ett nätverk som bildades under Växjö Pride 2017. Nätverket består idag av Scensverige (initiativtagare), Regionteatern Blekinge Kronoberg, Dansstationen i Malmö, Riksteatern, Folkteatern Gävleborg, Unga Klara, Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen, Norrlandsoperan, Ögonblicksteatern, Smålands Musik & Teater och West Pride.

International Theatre Institute världskongress i Segovia 2017 initierade Scensverige även arbetet med det internationella nätverket Proud Performing Arts. Som initiativtagare och sammankallande bjöd Scensverige in till ett första möte i Stockholm under Stockholm Pride /EuroPride i augusti 2018. Representerar från USA, Ryssland, Georgien, Indien, Sydafrika, Finland och Sverige fanns då på plats.

Vi jobbar ständigt med att utveckla nya samarbeten och tillfällen att verka. Tillsammans ska vi tillgängliggöra queer scenkonst i hela landet, och internationellt.

 • Vision
  Stolt scenkonsts vision är att scenkonst med HBTQ+ perspektiv ska ha en självklar plats i repertoaren. Alla, oavsett geografisk hemvist, ska ha möjlighet att ta del av queer scenkonst.

  Mission
  Stolt scenkonsts mission är att fira, främja och fördjupa scenkonst med HBTQ+ perspektiv.

  Detta ska åstadkommas genom att vara en plattform för att inspirera och stärka varandra, utmana våra egna normer och den rådande maktordningen samt ge tillfälle att utvecklas tillsammans. Under pridefestivaler, i scenkonstsalonger och på mötesplatser lyfts scenkonst med HBTQ+ perspektiv. Stolt scenkonst ska fira det engagemang och den queerhet som redan finns.


 • Mål

  • Stolt scenkonst ska vara en plattform för erfarenhetsutbyte inom branschen
  • Stolt scenkonst ska underlätta spridning av och synliggöra scenkonst med HBTQ+ perspektiv
  • Stolt scenkonst ska verka för att scenkonst har en självklar plats inom det queera communityt
  • Stolt scenkonst ska inspirera till utbyte mellan konstnärer, producenter och arrangörer
  • Stolt scenkonst ska bidra till fördjupning och komplexitet inom det egna fältet
 • Vem kan bli medlem i Stolt Scenkonst?
  Producerande eller arrangerade organisationer som vill bidra till Stolt scenkonsts mål och som aktivt jobbar med HBTQ+ perspektiv kan bli medlemmar. Ni blir medlem i nätverket genom att antingen delta i en nätverksträff eller genom att medverka som arrangörer under ramen för Stolt Scenkonst.

 • Vem kan arrangera evenemang i Stolt Scenkonst namn?
  Organisationer som av olika anledningar inte kan bli medlemmar i nätverket kan arrangera evenemang i Stolt Scenkonsts namn så länge som de bjuder in minst en aktör från nätverket samt evenemanget lyfter HBTQ+ perspektiv inom scenkonsten.