Ännu ett år med Stolt scenkonst på Pride är igång!
Läs mer om programmet 2018 i Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga städer.

Stolt scenkonst är ett nätverk som verkar för att fira, främja och fördjupa scenkonst med HBTQ+perspektiv. I Sverige och internationellt.
Nätverket bildades under Växjö Pride 2017 och består idag av Scensverige (initiativtagare), Regionteatern Blekinge Kronoberg, Dansstationen i Malmö, Riksteatern, Folkteatern Gävleborg, Unga Klara, Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen, Norrlandsoperan, Ögonblicksteatern, Smålands Musik & Teater och West Pride.

Vi jobbar ständigt med att utveckla nya samarbeten och tillfällen att verka. Tillsammans ska vi tillgängliggöra queer scenkonst i hela landet, och internationellt.

 • Vision
  Stolt scenkonsts vision är att scenkonst med HBTQ+ perspektiv ska ha en självklar plats i repertoaren. Alla, oavsett geografisk hemvist, ska ha möjlighet att ta del av queer scenkonst.

  Mission
  Stolt scenkonsts mission är att fira, främja och fördjupa scenkonst med HBTQ+ perspektiv.

  Detta ska åstadkommas genom att vara en plattform för att inspirera och stärka varandra, utmana våra egna normer och den rådande maktordningen samt ge tillfälle att utvecklas tillsammans. Under pridefestivaler, i scenkonstsalonger och på mötesplatser lyfts scenkonst med HBTQ+ perspektiv. Stolt scenkonst ska fira det engagemang och den queerhet som redan finns.


 • Mål

  • Stolt scenkonst ska vara en plattform för erfarenhetsutbyte inom branschen
  • Stolt scenkonst ska underlätta spridning av och synliggöra scenkonst med HBTQ+ perspektiv
  • Stolt scenkonst ska verka för att scenkonst har en självklar plats inom det queera communityt
  • Stolt scenkonst ska inspirera till utbyte mellan konstnärer, producenter och arrangörer
  • Stolt scenkonst ska bidra till fördjupning och komplexitet inom det egna fältet
 • Vem kan bli medlem i Stolt Scenkonst?
  Producerande eller arrangerade organisationer som vill bidra till Stolt scenkonsts mål och som aktivt jobbar med HBTQ+ perspektiv kan bli medlemmar. Ni blir medlem i nätverket genom att antingen delta i en nätverksträff eller genom att medverka som arrangörer under ramen för Stolt Scenkonst.

 • Vem kan arrangera evenemang i Stolt Scenkonst namn?
  Organisationer som av olika anledningar inte kan bli medlemmar i nätverket kan arrangera evenemang i Stolt Scenkonsts namn så länge som de bjuder in minst en aktör från nätverket samt evenemanget lyfter HBTQ+ perspektiv inom scenkonsten.