Stolt scenkonst är ett nationellt nätverk för att öka tillgången och sprida scenkonstproduktioner med HBTQ-perspektiv. Nätverket bildades under Växjö Pride 2017 och består idag av Scensverige (initiativtagare), Regionteatern Blekinge Kronoberg, Dansstationen i Malmö, Riksteatern, Folkteatern Gävleborg, Unga Klara, Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen, Norrlandsoperan, Ögonblicksteatern, Smålands Musik & Teater och West Pride. Tillsammans ska vi samarbeta för att tillgängliggöra queer scenkonst i hela landet.

Under 2017 arrangerades Stolt scenkonst på Stockholm, Malmö och Gävle Pride.


Global arbetsgrupp för HBTQ+ inom scenkonsten

Under Internationella Teaterinstitutets världskongress i juli 2017 bildades ett nätverk som ska arbeta globalt med HBTQ-frågor inom scenkonsten. Bakom initiativet står Scensverige.

Scensverige är svenskt center för International Theatre Institute, som startades av Unesco 1948. Vid årets världskongress i Segovia, Spanien, medverkade 62 länder. Vid generalförsamlingen annonserade Ulricha Johnson, verksamhetschef på Scensverige, att Scensverige blir kontaktcenter i en ny arbetsgrupp för internationella nätverk för scenkonst och scenkonstnärer som arbetar utifrån HBTQ-perspektiv.

Det nystartade nätverket kommer att samarbeta med ITI:s kommitté Action Committee for Artists Rights, när det gäller censur och hot mot konstnärer. Syftet är att också jobba optimistiskt med att stärka, inspirera, lyfta och uppmuntra de skapare av scenkonst som arbetar med queer scenkonst och/eller identifierar sig som HBTQ.

Är du nyfiken på Stolt scenkonst eller vill veta mer om det globala arbetet med queer scenkonst?
Kontakta Katinka Richter på katinka@scensverige.se eller Maja Alasalmi på maja@scensverige.se


Stolt scenkonst-arrangemang

  • ”It’s here, it’s queer”, panelsamtal, Folk & Kultur, 17 februari 2018. Läs mer här.
  • ”Nu har vi väl ändå kommit långt i Sverige med den här HBTQ-grejen?”, panelsamtal, BIBU, 17 maj 2018. Läs mer här.