Seminarium i Almedalen

Yttrandefrihet, självcensur och nationellt kulturarv – hur hanterar kulturinstitutioner dessa frågor?

Torsdagen den 2 juli lyfter Sveriges största kulturmyndigheter tillsammans aktuella frågor inom dagens nationella kulturpolitik och i det offentliga uppdraget.

Hur påverkas yttrandefriheten när kulturinstitutioner och individer hotas? Hur hanterar den nationella kulturpolitiken och de offentliga institutionerna hot, kränkningar och främlingsfientlighet? Vad görs inom Samverkansrådet och kultursamverkansmodellen för att försvara yttrande- och tryckfriheten?

Plats: Länsstyrelsens trädgård, Visby
Tid: 2 juli, kl. 14.00–18.00 följt av mottagning kl. 18.00–19.30

Läs mer om programmet här.

Eftermiddagen arrangeras av Samverkansrådet: Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kungl. biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvareämbetet, Riksarkivet och Riksteatern tillsammans med Myndigheten för kulturanalys.