Upprop mot censuren av teaterproduktioner i Spanien

Vi ser allvarligt på inskränkningarna för scenkonsten i Spanien de senaste månaderna. Vi uttrycker härmed vårt fulla stöd för våra kollegor och delar oron för den gravt politiska inblandningen inom kulturbranschen.

Det är två partier som vill strypa den konstnärliga friheten, det högerkonservativa Partido Popular, PP, och det högerextrema Vox.

En föreställning om heliga Teresa dras tillbaka från repertoaren på en av de större institutionerna i Madrid, Teatros del Canal. Den anses vara för “provocerande för den spanska kulturen och traditionen”.

Orlando av Virginia Woolf ställs in i Valdemorillo, i Madridregionen. Styret, som ansvarar för kulturen, gillar inte att Orlando “byter kön i föreställningen” eller att “homosexualitet förekommer”.

En föreställning av Lope de Vega som ska spela i Getafe, Madrid, får krav på sig att ändra innehållet då den anses vara “pervers och innehåller sexuella anspelningar”.

En monolog om ätstörningar dras in på Mallorca. Föreställningen är ”inte i linje med vad det nya styret vill förmedla”.

Disneys film Buzz Lightyear förbjuds i staden Santa Cruz de Bezana; att två kvinnliga karaktärer kysser varandra anses alltför stötande.

En föreställning om en republikansk lärare som kämpade mot fascismen förbjuds i staden Briviesca. Den anses för politiskt färgad.

Allt detta sker efter att PP och Vox sen regionvalet i maj styr alltfler kommuner och regioner. Den 23 juli är det parlamentsval i Spanien.

Vi står bakom det spanska skådespelarfacket, Union de Actores, uttalande:

“Yrkesverksamma från kulturvärlden fördömer den censur som nu återkommit och som angriper yttrandefriheten, en socialt och demokratisk konsoliderad rättighet i vår grundlag. Vi kräver skydd av våra grundläggande rättigheter för utan kultur ingen demokrati.”

#stopcensura #stoppacensuren

Simon Norrthon, förbundsordförande för Scen och Film
Ulricha Johnson, verksamhetschef för Scensverige/Swedish Centre of International Theatre Institute
Stefan Hansen, ordförande för Scensverige/Swedish Centre of International Theatre Institute

Nyhetsbrev oktober 2022

Läs nyhetsbrevet i sin helhet med notiser och tips här

Scensverige är på sin första internationella konferens sedan pandemin, hos nätverket IETM i Belgrad, Serbien.
Scenkonstkollegor från alla kontinenter är på plats, och det är tydligt att det finns oändligt många och viktiga samtal som behöver hållas i skuggan av pandemin och på grund av världshändelserna. Perspektiv som ny politik, ekonomi, anställningsförhållanden som i samtliga länder går mot egenföretagande, kolonialism, visum, internationella relationer, konstens värde i samhället, klimathållbarhet och konstnärers psykiska välmående behandlas med stor expertis. Vi har också haft samarbetsmöte med den spännande scenkonstorganisationen Heartefact, baserade i Belgrad.
 I dagarna äger också UNESCOs World Conference on Cultural Policies and Sustainable Decelopment rum i Mexico, 24 år efter att den hölls i Stockholm 1998.

Vi påbörjade många viktiga samtal under Scenkonstbiennalen i Västerås, och ser fram emot att ytterligare fördjupa frågeställningar och spetsa konkreta utvecklingsmöjligheter.
Formuläret för att föreslå seminarier och samtal till Scenkonstbiennalen i Stockholm den 30:e maj-4:e juni 2023 ligger nu på vår hemsida.

Vi skickade nyligen en utlysning till våra medlemmar i Stockholm om möjligheten att ta emot produktioner och/eller bistå med studios och lokaler för workshops och seminarier under biennalen. Tack alla som svarat! Om din organisation missat detta är det inte försent, ta chansen att ha del i värdskapet av biennalen. Inger Einheri, som var vår biennalproducent för Västeråsbiennalen tillika fd teknisk chef på Wermland Opera, har till vår glädje tackat ja till att producera Stockholmsbiennalen. Hon kommer höra av sig om tekniska diskussioner till samtliga.

Vår satsning ”Kollegor i kris”, med syfte att samla och sprida scenkonstens olika initiativ och arrangemang gällande konstnärer på flykt eller i exil fortgår. Vår projektledare Casia Bromberg planerar ett särskilt utskick inom kort. Vi arbetar t ex tillsammans med Rikstolvans residensverksamhet och Ukrainian Worldwide Readings på ett paket med nyskriven ukrainsk dramatik översatt till svenska, som alla som vill kan ta del av och arrangera readings med.

Vi undertecknade i veckan ett upprop till stöd för kulturarbetare i Iran, och står i kontakt med iranier som tidigare gästat oss.
Fortsätt tipsa oss om aktiviteter och initiativ för hotade konstnärer.

Vårt projekt ”Ta hand om dig” pågår, och det finns fortfarande möjlighet att bidra till en fördjupad kartläggning genom att låta sig bli djupintervjuad av Rasmussen Analys, maila sofia@rasmussenanalys.se!

Ulricha Johnson
Verksamhetschef Scensverige

Stort tack, Sveriges fristäder!

Scensverige och elva andra organisationer riktar ett tackbrev till Sveriges fristäder. Runt om i världen finns krafter i dag som inte skyr några medel för att stoppa det fria ordet. Författare, journalister, konstnärer, musiker och andra kulturutövare som blir måltavlor för dessa krafter. De förföljs, hotas, fängslas och ibland till och med mördas när de använder sig av sina mänskliga rättigheter att fritt uttrycka sig.

Att arbeta för att förföljda och hotade författare, journalister, konstnärer och musiker ska få skydd och komma i säkerhet är en central uppgift för oss undertecknade. I vårt dagliga arbete ser vi hur det behovet hela tiden ökar. Det är ingen överdrift att säga att fristäder som ger skydd åt dessa kulturarbetare behövs mer än någonsin.

Det är därför som vi vill ta detta tillfälle och tacka alla 25 fristäder runt om i Sverige som valt att vara en fristad inom nätverket International Cities of Refuge Network (ICORN). Tack Region Dalarna, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Piteå, Region Jönköpings län, Region Skåne, Sandviken, Sigtuna, Stockholm, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Västra Götalandsregionen, Växjö, Örebro och Östersund!

Att bli en fristad för förföljda och hotade kulturskapare har blivit en viktig angelägenhet och kulturpolitisk satsning för den enskilda kommunen eller regionen, som oavsett storlek och politisk styrning, på ett väldigt konkret sätt kan stå upp för och befästa samhällets viktigaste grundvalar – demokrati och yttrandefrihet. Tillsammans skickar ni en signal till omvärlden om att ni tydligt står upp för dessa värden. 

Vi hoppas att fler städer och regioner blir inspirerade av er och vill följa ert exempel att verka aktivt för demokrati och yttrandefrihet.  

Återigen, stort tack Sveriges fristäder!

Lars Ahlström, ordförande, Översättarcentrum
Jesper Bengtsson, ordförande, Svenska PEN
Petra Brylander, ordförande, Scensverige
Sara Edström, ordförande, Konstnärernas riksorganisation
Josefine Engström, ordförande, Svenska tecknare
Erik Halkjaer, ordförande, Reportrar utan gränser
Stig Hansén, ordförande, Författarcentrum Riks
Valeria Hedman, ordförande, Illustratörscentrum
Ulrika Hyllert, ordförande, Journalistförbundet
Alfons Karabuda, ordförande, Skap
Calle Nathanson, ordförande, Ideell kulturallians
Grethe Rottböll, ordförande, Sveriges Författarförbund

(Bild: ICORN nätverksmöte i Rotterdam 2019. Foto: ICORN)

Utvisningarna raserar kulturellt kapital

Vår generalsekreterare Ann Mari Engel har tillsammans med flera kulturaktörer skrivit en debattartikel i Expressen angående arbetskraftsinvandring inom kulturområdet och Migrationsverkets godtyckliga och rättsosäkra agerande:

 

Li Shaoying och Sirajul Islam är två duktiga yrkespersoner som båda fyller var sitt tomrum inom svensk arbetsmarknad och i vår kultursfär.

Utvisningsbesluten av dem uppvisar en syn på mänskliga rättigheter och individens integritet som är ovärdigt en rättsstat som Sverige, skriver flera kulturpersoner.

 

Ska Sverige överhuvudtaget ha någon arbetskraftsinvandring?

När det gäller spetskompetens inom teknik och vetenskap verkar svaret vara givet, men när det gäller andra arbetsområden som till exempel kultur tycks det inte vara lika självklart.

Och kan vi lita på Migrationsverkets bedömningar, eller ska godtycke och inkompetens bli vad som förknippas med myndigheten?

Vi är många som är oroliga efter flera ärenden där Migrationsverkets myndighetsutövning gett prov på sällsynt dåligt omdöme och Kafka-liknande agerande.

Här vill vi ta upp två flagranta fall. Den kinesiske medborgaren Li Shaoying invandrade till Sverige 2011 för att här börja utge kinesisk kvalitetslitteratur på svenska – en kulturgärning som sinologer och litteraturälskare varmt välkomnade.

Under sin tid i Sverige har Li Shaoying hunnit låta översätta och ge ut tre romaner och ytterligare två är under översättning.

Han har även hjälpt till att etablera ett unikt elevutbyte mellan Stockholms internationella Montessoriskola och skolor i Kina.

Trots att han skapat arbetstillfällen i Sverige, bidragit till svenska skatteintäkter och dessutom var i full färd med att skapa starkare kulturella band mellan Kina och Sverige, så nekades han den 4 juli 2014 förlängt arbetstillstånd.

Det finns många underliga vändningar i ärendet. Här tar vi bara upp ett par av dem. Migrationsverket påstår att man meddelat Li Shaoying sitt utvisningsbeslut från 4 juli 2014. Något sådant beslut har dock aldrig nått Li Shaoying och märkligt nog finns det inget dokument hos Migrationsverket som styrker att beslutet sänts till Li.

Beslutet hade ännu inte vunnit laga kraft när hans minderåriga son den 16 augusti 2014 felaktigt utvisades vid Arlanda på väg hem från ett sommarläger i England.

Utan närvaro av vare sig målsman eller advokat skickades Lis son till Kina och överlämnades till kinesisk gränspolis.

Migrationsverkets motivering till utvisningen var att Li Shaoying inte hade alla nödvändiga försäkringar i Sverige från första dagen som han fick arbetstillstånd här. Det här är dock ett krav som dels inte finns i lag eller praxis, och dels är omöjligt att uppfylla med tanke på den tid det tar att få svenskt personnummer samt att införskaffa svenska försäkringar.

Att bokförlagets kinesiska moderbolag under tiden hade skaffat fullgoda kinesiska försäkringar för Lis räkning beaktades inte. Mer om fallet Li Shaoying finns att läsa på professor Göran Malmqvists blogg.

 

Det andra exemplet handlar om den bangladeshiske medborgaren Sirajul Islam som kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare i mars 2011.

Han var anställd som säljare och importör för butiken Brokiga Bengalen i Stockholm. Butiksägare är Christina Nygren, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet.

Under långvarig forskning och Sida-finansierat arbete i Bangladesh lärde Nygren känna många kunniga kvinnor som broderade, sydde och vävde ute i byarna.

Hon startade därför butiken för att sälja hantverksprodukter från kooperativ i Bangladesh. Sirajul Islam har med sin utbildning inom handel och redovisning samt sitt omfattande lokala nätverk varit helt avgörande för att sköta den löpande verksamheten och alla butikens kontakter med Bangladesh.

Dessutom har Sirajuls erfarenheter inom teater- och dansområdet varit en tillgång för Brokiga Bengalen Butik, som fungerar som ett litet kulturcentrum med regelbundna föreläsningar, sång- och dansföreställningar.

Sirajul Islam bor alltså i Sverige sedan 2011, har fast arbete, har betalat skatt från första arbetsdagen, är utan förseelser eller andra anmärkningar och ska därför, enligt svensk lag, få permanent uppehållstillstånd. Hans arbete på 75 procent uppfyller Migrationsverkets försörjningskrav och lönen har godkänts av fackförbund och genom kollektivavtal.

Sirajul Islam har aldrig uppburit bidrag eller annan ekonomisk ersättning från svenska staten.

Han utvisas nu med motiveringen att han begärt tjänstledighet för resor till Bangladesh under totalt 3,5 månader under fyra år i samband med nära anhörigas allvarliga sjukdom, dödsfall och begravning.

Migrationsverkets egna regler accepterar arbetsavbrott på upp till sex månader under en fyraårsperiod, men varken dessa regler, svensk lag eller kollektivavtal har följts vid handläggning och beslut i Sirajuls ärende.

Migrationsverket beslöt den 21 januari 2015 att avslå Sirajuls ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd och att utvisa honom från Sverige. Dock misslyckades man även i detta fall med att nå adressaten.

Sirajul fick informationen endast efter att han själv ett flertal gånger efterfrågat och slutligen besökt Migrationsverket för att få besked om beslutet. Inte heller hans arbetsgivare fick något meddelade om avslaget, trots att beslutet tydligt angav att kopia hade skickats till arbetsgivaren.

 

Migrationsverkets agerande i båda dessa fall är rättsosäkert och ovärdigt en rättsstat som Sverige.

Utvisningsbesluten uppvisar en syn på mänskliga rättigheter och individens integritet som inte överensstämmer med den hållning angående demokrati och likställdhet som Sverige gör gällande både inom landet och internationellt.

Här har vi två duktiga yrkespersoner som båda fyller var sitt tomrum inom svensk arbetsmarknad och i vår kultursfär. De har uppträtt mönstergillt och försökt att svara upp mot allt som myndigheterna har krävt av dem.

Vi kan inte stillatigande åse hur Migrationsverket raserar värdefullt kulturellt kapital eller ödelägger internationellt forskningsutbyte som mödosamt byggts upp mellan Sverige och berörda länder.

Vi uppmanar Migrationsverket att göra en kritisk granskning av sina rutiner och att tillämpa praxis så som den är tänkt. Hanteringen av ovanstående båda exempel strider direkt mot lagstiftarens uppenbara mening.

 

Göran Malmqvist, ledamot i Svenska Akademien och professor emeritus
Ann Mari Engel, generalsekreterare, Svensk teaterunion/Svenska Internationella Teaterinstitutet (ITI) samt ordförande i ITIs Action Committee for Artists Rights
Olof Ruin, professor emeritus i statsvetenskap
Michael Schoenhals, professor i kinesiska vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
Lillemor Lindh, före detta samordnare för verksamheter inom kultur och media i Asien, Sida
Lena T Hansson, skådespelare och regissör
Peter Haber, skådespelare
Göran Leijonhufvud, journalist och författare
Agneta Pleijel, författare och professor
Christer von der Burg, fristående forskare och stiftelseordförande i Muban Educational Trust.
Cecilia Lindqvist, författare och professor honoris causa

 

Artikeln kan också läsas här.

Seminarium i Almedalen

Yttrandefrihet, självcensur och nationellt kulturarv – hur hanterar kulturinstitutioner dessa frågor?

Torsdagen den 2 juli lyfter Sveriges största kulturmyndigheter tillsammans aktuella frågor inom dagens nationella kulturpolitik och i det offentliga uppdraget.

Hur påverkas yttrandefriheten när kulturinstitutioner och individer hotas? Hur hanterar den nationella kulturpolitiken och de offentliga institutionerna hot, kränkningar och främlingsfientlighet? Vad görs inom Samverkansrådet och kultursamverkansmodellen för att försvara yttrande- och tryckfriheten?

Plats: Länsstyrelsens trädgård, Visby
Tid: 2 juli, kl. 14.00–18.00 följt av mottagning kl. 18.00–19.30

Läs mer om programmet här.

Eftermiddagen arrangeras av Samverkansrådet: Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kungl. biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvareämbetet, Riksarkivet och Riksteatern tillsammans med Myndigheten för kulturanalys.

Kultur i Almedalen

kultur i almedalenFör sjunde året i rad arrangerar Svensk Scenkonst “Kultur i Almedalen” under politikerveckan i Visby.

Tillsammans med samarbetspartners lyfter de frågor som berör konst och kultur. Framtidens kultur- och medievanor, mångfalden i kulturlivet, yttrandefrihet och nationellt kulturarv är några av de frågor som lyfts fram. Aktiviteterna pågår runt om i Visby mellan 29 juni och 2 juli 2015.

Se hela programmet här.

Råd till en kommande kulturminister

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

 

TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER!
Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den.

Den kommande regeringen har allt att vinna på att satsa på scenkonsten!
Den professionella scenkonsten i Sverige är mångfacetterad och har ett starkt publikstöd. Den innefattar stora och små institutioner runt om i landet, flera hundra fria teater- och dansgrupper, producenter och evenemangsbolag. Sammantaget visas många tusen föreställningar om året för en publik på närmare 7 milj.

Det finns alla möjligheter att sprida den till ännu fler, skapa en starkare infrastruktur och utveckla samverkan med andra områden.

Samtidigt medför urgröpta resurser att högklassig och efterfrågad scenkonst idag inte når så många som den skulle kunna. Bristen på utvecklingsmöjligheter skapar ineffektivitet.

Scenkonsten har en avgörande roll för att förverkliga nationella, regionala och lokala kulturpolitiska mål. Den bidrar aktivt till att verka för yttrandefrihet, integration och hållbar utveckling.

Vi vet att en kulturminister inte kan åstadkomma detta ensam utan att det krävs dialog och samverkan. Vi föreslår därför:

 

SAMVERKA MED BRANSCHEN!
Att utnyttja scenkonstens potential ger mycket tillbaka. Vi som företräder scenkonstbranschen ser fram emot att bidra med den kompetens och kunskap vi har för att vi gemensamt ska uppnå målet om en scenkonst för alla!

 

SAMVERKA MED UTBILDNINGSMINISTERN OM SCENKONST I SKOLAN
Kulturens roll i skolan behöver stärkas genom ökning av estetiska ämnen och samverkan med kulturskolan. Skolornas eget arbete med kulturen ska finansieras inom den ordinarie skolbudgeten. Skapande skola är inte lösningen för att nå ut med scenkonsten. Istället för att fungera som ett komplement, har det i många fall blivit en ersättning för
scenkonst för eleverna. Alla barn och ungdomar i skolan bör garanteras minst en professionell scenkonstupplevelse per termin.

 

SAMVERKA MED ARBETSMARKNADSMINISTERN OM ATT STÄRKA KULTURARBETSMARKNADEN
Teater-, dans-, och musikallianserna har blivit en tredje anställningsform som gör det möjligt för idag ca 300 frilansande artister att få trygghet och utvecklingsmöjligheter mellan uppdragen. Andra viktiga frågor med koppling till arbetsmarknadsområdet gäller ökat stöd till regionala lösningar för kompetensutveckling och förstärkt stöd till
centrumbildningarna inom scenkonsten.

 

SAMVERKA MED SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OM EN INFRASTRUKTUR FÖR ATT MÖTA SCENKONST ÖVER HELA LANDET
Det saknas ett välutvecklat stöd till arrangörer och ett distributionssystem för scenkonsten för både barn, unga och vuxna. Under de senaste åren har en del nät slagits sönder, genom indragna konsulenter och kultursekreterare och genom att kommunerna brister i samverkan.

För att tillgängliggöra scenkonsten för alla krävs en infrastruktur av arrangörer och förmedlare i hela landet. Detta kräver regionala och kommunala insatser men även en nationell samverkan.

 

SAMVERKA MED UTRIKESMINISTERN OM ATT FÖRSTÄRKA DET INTERNATIONELLA KULTURUTBYTET
Idag saknas nödvändiga resurser och en samlad kulturpolitik för att uppnå det kulturpolitiska målet om att främja internationellt och interkulturellt utbyte. Det behövs både en ökad närvaro av svensk scenkonst utomlands och ett ökat utbyte. Vi ser många möjligheter att uppnå detta genom en förbättrad samordning, stärkt finansiering och
förenkling av de idag komplicerade regelverken. Ett led i detta är inrättandet av ett internationellt sceninfokontor.

 

SAMVERKA MED SOCIALMINISTERN OM DE SOCIALA REGELVERKEN
Om konsten ska kunna utvecklas måste villkoren för de konstnärliga utövarna förbättras. Skatte- och trygghetssystemen behöver anpassas för att möta flexibla arbetsförhållanden. Den politiska samsyn som finns i den nu pågående statliga socialförsäkringsutredningen om bristerna i nuvarande regelverk måste leda till konkreta resultat.

 

SAMVERKA MED INTEGRATIONSMINISTERN OM ETT KULTURLIV FÖR ÖKAD MÅNGFALD
Att spegla hela mångfalden i kulturlivet är en stor utmaning. Inom scenkonsten pågår ett stort arbete för att bredda utbudet och rekryteringen och det finns en mängd viktiga initiativ. Scenkonsten är en viktig arena för att förmedla erfarenheter och kunskap från olika håll. Dock skulle det behövas en samlad satsning på detta område liksom man tidigare gjort framgångsrika nationella satsningar för att öka jämställdheten i kulturlivet.

 

SAMVERKA MED FINANSMINISTERN OM EN UTÖKAD BUDGET
Under olika regeringar har anslagen till scenkonstens institutioner inte följt med kostnadsutvecklingen. Den urholkning av anslagen som pågår år från år undergräver möjligheterna att upprätthålla kvaliteten och omfattningen av verksamheterna samtidigt som utrymmet för förnyelse och utveckling krymper.

För den fria scenkonsten är läget än mer alarmerande. Redan sköra verksamheter pressas ytterligare och nya aktörer ges inte ges utrymme att växa och utvecklas.

Det är också nödvändigt att stärka stödet till fria kulturskapare. Till exempel har utrymmet för ny svensk dramatik minskat betydligt under de senaste åren.

 

Vi som riktar dessa råd till den kommande kulturministern vet att scenkonsten har en viktig uppgift för att bidra till många samhälleliga områden. Det vi saknar är en dialog om hur andra områden kan bidra till scenkonsten och kulturlivet till gagn för en bred allmänhet.

svenskscenkonst

teaterforbundet.jpgTeaterunionen

teatercentrum.jpgdanscentrum-webb.jpg

sveriges dramatikerforbund

Lansteatrarna.jpg

Här kan du ladda ner Kulturpolitiska kommitténs Råd till en kommande kulturminister.

Intervju i SR angående vår artikel

Nu måste kulturpolitiken upp på den politiska dagordningen efter att ha lyst med sin frånvaro i ännu en valrörelse, och där kan scenkonsten spela en central roll. Det tycker scenkonstens arbetsgivare och fack.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet idag, undertecknad av arbetsgivarna i Svensk scenkonst, facket Teaterförbundet och intresseorganisationen Teaterunionen, får Sveriges blivande nya kulturminister – vem det nu blir – rådet att samverka med andra samhällsområden.

– Vi vill helt enkelt peka nu på att här finns det möjligheter till kommande val och inför de här åren som kommer nu, att samverka med branschen, säger Svensk scenkonsts ordförande Stefan Forsberg.

Det handlar med andra ord om att:

– Se till att vi genom olika samarbeten inom andra samhällsområden kan se till att kulturen får ett ännu starkare fäste, både hos våra samhällsmedborgare men också hos våra politiker och beslutsfattare.

Forsberg och de andra pekar på vad de ser som “scenkonstens avgörande roll” för att förverkliga nationella, regionala och lokala kulturpolitiska mål, hur mindre och större institutioner, fria grupper och producenter runt om i landet skapar tusentals föreställningar varje år för en publik på enligt uppgift nära sju miljoner personer.

Men samtidigt pekar de på hur många fler som scenkonsten skulle kunna nå med reformer av olika slag, reformer som de säger att den blivande kulturministern inte kan åstadkomma själv. Därför får hen till att börja med rådet att diskutera med branschen hur den kan bidra till samhället på olika områden …

– … men också hur andra områden kan bidra till att göra scenkonsten ännu starkare. Det måste man diskutera utifrån varje samhällsområde som finns, och det är det som är vår ambition: vi öppnar dörren, vi sträcker ut handen och vi hoppas på en god dialog om hur vi kan göra scenkonsten ännu starkare i framtiden, säger Stefan Forsberg.

Om du ger några exempel då?

– Kulturens roll i skolan. De estetiska ämnenas närvaro. Vi ser att de försvinner. Vi vill att samtalen med utbildningsministern-kulturen måste vara närvarande i skolan. Det handlar om hur man kan se till att vi har en scenkonst över hela landet, där vi exempelvis kan jobba tillsammans med Sveriges kommuner och landsting att utveckla ett stöd för olika arrangörer, se till att man kan få tillgång till scenkonst över hela landet. Det handlar också om att tillsammans med en integrationsminister kunna spegla mångfalden i ett kulturliv – det är en väldigt stor utmaning för oss, säger Forsberg.

_______________________________________________________________________________________________

Publicerat måndag 15 september kl 12:58 på sverigesradio.se

Råd till en kulturminister


Idag publicerar vi en artikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Svensk Scenkonst och Teaterförbundet.

Artikeln går också att läsa här.


TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER!

Kulturen blev inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen har allt att vinna på att satsa på scenkonsten!

Den professionella scenkonsten i Sverige har ett starkt publikstöd. Den innefattar stora och små institutioner runt om i landet, hundratals fria grupper och producenter. Varje år visas många tusen föreställningar för en publik på närmare 7 milj.

Scenkonsten har en avgörande roll för att förverkliga nationella, regionala och lokala kulturpolitiska mål. Den bidrar aktivt till att verka för yttrandefrihet, integration och hållbar utveckling. Samtidigt medför urgröpta resurser och brist på utvecklingsmöjligheter att högklassig och efterfrågad scenkonst inte når så många som den har potential till.

Vi vet att en kulturminister inte kan åstadkomma de nödvändiga reformerna ensam. Vi föreslår därför:

Samverka med branschen!
Vi som företräder scenkonstbranschen ser fram emot att bidra med vår kompentens och kunskap för att vi gemensamt ska uppnå målet om en scenkonst för alla.

Samverka med utbildningsministern om scenkonst i skolan
Kulturens roll i skolan behöver stärkas genom ökning av estetiska ämnen och samverkan med kulturskolan. Skapande skola är inte lösningen för scenkonsten och har i många fall blivit en ersättning i stället för ett komplement. Alla barn och ungdomar i skolan bör garanteras minst en professionell scenkonstupplevelse per termin.

Samverka med arbetsmarknadsministern om att stärka kulturarbetsmarknaden
Genom stöd till regionala lösningar för kompetensutveckling och förstärkt stöd till centrumbildningarna kan arbetsmarknadsministern bidra till en stärkt kulturarbetsmarknad.

Samverka med Sveriges Kommuner och Landsting om att möjliggöra scenkonst över hela landet                                                                                              
Det saknas idag ett välutvecklat stöd till arrangörer och ett distributionssystem för scenkonsten för både barn, unga och vuxna. För att tillgängliggöra scenkonsten för alla krävs en infrastruktur av arrangörer och förmedlare i hela landet. Detta kräver regionala och kommunala insatser men även nationell samverkan.

Samverka med utrikesministern om att förstärka det internationella kulturutbytet
Det krävs en samlad kulturpolitik för att uppnå det kulturpolitiska målet om internationellt och interkulturellt utbyte. Vi ser många möjligheter att uppnå detta genom en förbättrad samordning, stärkt finansiering och förenkling av de idag komplicerade regelverken. Ett led i detta är inrättandet av ett internationellt sceninfokontor. 

Samverka med socialministern om de sociala regelverken 
Villkoren för de konstnärliga utövarna måste förbättras. Skatte- och trygghetssystemen behöver anpassas för att möta flexibla arbetsförhållanden. Den politisk samsyn som finns i den nu pågående statliga socialförsäkringsutredningen om bristerna i nuvarande regelverk måste leda till konkreta resultat.

Samverka med integrationsministern om ökad mångfald
Att spegla hela mångfalden i kulturlivet är en stor utmaning. Inom scenkonsten pågår ett stort arbete för att bredda utbudet och rekryteringen. Men det behövs även en samlad satsning på detta område liksom man tidigare gjort framgångsrika nationella satsningar för att öka jämställdheten i kulturlivet.

Samverka med finansministern om en utökad budget
Under olika regeringar har urholkning av anslagen till scenkonstens institutioner undergrävt verksamheternas omfattning och kvalitet samtidigt som den krympt utrymmet för förnyelse och utveckling. För den fria scenkonsten är läget än mer alarmerande.

Bakom dessa råd till den kommande kulturministern står en enad scenkonstbransch. Vi vet att scenkonsten har en viktig uppgift att bidra till många samhälleliga områden. Det vi saknar är en dialog om hur andra områden kan bidra till scenkonsten till gagn för en bred allmänhet.

Karin Enberg, ordförande Svensk Teaterunion                                     
Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet                       
Stefan Forsberg, ordförande Svensk Scenkonst

Seminarium om artisters rättigheter

Den 2 oktober är vi och ITI:s Artists Rights Committe medarrangör till ett seminarium i Bryssel om artisters rättigheter. Under dagen kommer FN-rapporten “The Right to Freedom of artistic expression and creativity” att presenteras för EU-parlamentariker. Vår generalsekreterare Ann Mari Engel kommer att finnas på plats.

Hela FN-rapporten finns att läsa HÄR.