Glad världsteaterdag!

Den 27 mars varje år firas världsteaterdagen runt om i hela världen. Dagen uppmärksammar det unika i teaterkonsten och dess universella roll för människor i alla delar av världen.

Varje år skrivs ett världsteaterbudskap av en utvald konstnär. Budskapet översätts och presenteras vid olika evenemang runt om i världen. På International Theatre Institutes sida finns budskapet översatt till många olika språk.

Världsteaterbudskapet 2016

Världsteaterbudskapet skrivs i år av den ryska regissören Anatoli Vassiliev och översätts till svenska av Ulricha Johnson. Läs hela budskapet här.