Teaterunionen byter namn till Scensverige och får en ny ordförande

Idag på Teaterunionens extra årsmöte beslutades det om att Svensk Teaterunion – Svenska ITI ska byta namn till Scensverige. Årsmötet beslutade också om att Benny Fredriksson, VD för Kulturhuset Stadsteatern, tillträder som ordförande efter Ulrika Holmgaard.

Sedan starten 1951 har Teaterunionen gått under diverse officiella och inofficiella namn; Svenska ITI-rådet, Svensk Teaterunion – Svenska ITI-rådet, Unionen, Teaterunionen,  ITI etc. För att förtydliga vårt uppdrag och att våra medlemmar representerar hela spektrat av scenkonstområdet har vårt årsmöte idag beslutat att vi ska byta namn till Scensverige. I och med namnbytet kommer vi också att få en ny logga samt en ny grafisk identitet.

I internationella kontakter kommer vi fortsättningsvis att använda oss av namnet Swedish ITI för att understryka att vi är en del av det världsomspännande ITI-nätverket.

Årsmötet röstade också om att utse Benny Fredriksson, VD för Kulturhuset Stadsteatern, till ny ordförande. Benny Fredriksson kommer representera Svensk Scenkonst i vår styrelse och tillträder efter att vår nuvarande ordförande, Ulrika Holmgaard, slutar sin tjänst som VD på Svensk Scenkonst.