Nyhetsbrev maj 2020

Det är inte bara knoppar som brister denna vår. Det är tunga tider för vår bransch och vi vill om och om igen uttrycka vår beundran över hur starkt och prestigelöst våra medlemmar jobbar med de nya frågor som uppstått. Det är namninsamlingar, åtgärder, protester, samarbeten, inspelningar, nya sätt att hålla liv i konsten, nya sätt att ha en dialog med publiken. För oss som kan avvara en slant är ett tips att köpa stödbiljetter hos några av de som nu kämpar, det betyder mycket.
 
Kulturpolitiska kommittén
Vi hade i veckan ett möte med Scensveriges kulturpolitiska kommitté, som har i uppdrag av medlemmarna att bevaka kulturpolitiska frågor på scenkonstens område, samt allmänpolitiska frågor som kan ha betydelse för scenkonstens utveckling.
Närvarande var Stefan Forsberg och Mikael Brännvall för Svensk Scenkonst, Mika Romanus för Teaterförbundet för scen och film, Maria Rydén för Danscentrum, Rolf S. Nielsen för Teatercentrum, Susin Lindblom för Dramatikerförbundet, samt Scensveriges ordförande Petra Brylander tillsammans med vårt kansli. Samtalet handlade till exempel om hur vi gemensamt kan driva frågor och åtgärdsförslag till olika instanser, efter att vi hittills uppvaktat olika departement och andra finansiärer i mindre konstellationer. Viktigt är att vi blickar framåt och börjar skissa på planen för de närmsta åren, då vi bland annat kommer att behöva hantera svåra ekonomiska frågor, samt skapa en tydlig bild av effekterna av denna period. Vi behöver upplysa om att kulturbranschen också är en arbetsmarknad och vi behöver få upp våra existentiella frågor på dagordningen för framtiden.
 
Lägg in i scendatabasen
Som många av er vet sitter Scensverige på scendatabasen.se, som dokumenterar det mesta i vad som spelas i landet. Vi brukar skicka ut månadens premiärer, men det är nu ytterst få produktioner som inte är inställda. Vi ber er att fortsätta lägga in och kryssa i den nya rutan ”inställd”, så har vi goda chanser att senare kartlägga vad denna period har inneburit för scenkonsten och för alla barn, ungdomar och vuxna som skulle ha fått uppleva den. Den här tiden på året brukar 40-50 produktioner per månad ha premiär. Om du inte har lagt in produktioner förut, klicka här så kan du registrera ett konto för den aktör du företräder

Nyöversatt dramatik
För att sprida svensk dramatik i världen har turen kommit till att göra fler översättningar till engelska. Tillsammans med olika partners i världen har vi valt ut ett antal dramatiker att representera den bredd som finns i landet. Förhoppningen är att detta kommer generera intresse för ännu fler dramatiker, samt att vi kan fortsätta att sprida svensk dramatik på fler språk. Mer om projektet och alla färska utdrag finns här!

Bibu + Scenskonstbiennalen
Vi sänder all vår kärlek till alla som jobbat hårt med Biennalen för Barn och Unga, som skulle ske nu i maj. Programmet var strålande, och det är oerhört synd att det inte gick att genomföra. Vi för täta samtal med Bibu gällande vad och hur vi kan erbjuda utrymme under Scenkonstbiennalen i maj 2021 för ett antal intressanta punkter som ingen bör missa. Vi återkommer med info när vi har nått mer konkretition.
 
Internationella arrangemang
Scensverige deltar i flera internationella sammanhang, där livgivande möten nu behöver ske via skärm. Det är allt annat än livgivande, men det finns enormt mycket hopp runtom i världen för den post corona-period alla längtar efter. I sommar kommer vi inte kunna bjuda in utländska gäster och gästspel till Stolt scenkonst, men vi jobbar för fullt tillsammans med våra partners Parkteatern och MDT på att planera både för gles publik och streaming. Även Swedstage är under diskussion, och ett beslut kommer inom kort.
 
Årsmöte 25:e maj, kl 10:00-11:00
I år kommer våra rådsrepresentanter få delta i sina egna datorer via Zoom, glöm inte att boka in tiden!
Det har skickats ut en länk med instruktioner för registrering och deltagande. 
 
 
Ulricha Johnson
Verksamhetschef

Läs hela nyhetsbrevet med notiser och allt här.