Scenkonstlivet efter Corona

Vad tänker scenkonstnärer och publik om tiden efter Corona? När kan vi räkna med att öppna upp våra scener igen, turnera internationellt, och samarbeta över landsgränserna? Och vågar publiken komma tillbaka när vi öppnar? Vi har tagit del av två undersökningar på området.

Den kanadensiska organisationen Cinars gjorde i april en världsomspännande undersökning med 844 professionellt aktiva scenkonstnärer. Resultatet bygger på de 737 deltagarna som slutförde undersökning i sin helhet. 45 länder, på fem kontinenter finns representerade

När är samhället redo för scenkonst igen?
60,8% förväntar sig en återhämtning de kommande 12 månaderna.
27,4% förväntar sig en återhämtning av verksamheten under våren 2021. 
33,4% förväntar sig att den kommer att återhämta sig till hösten 2020 / vintern 2021.

Turnera och resa internationellt
Studien visar att upprätthållande av internationella kontakter och nätverk anses av största vikt, trots att det inte går att resa eller förverkliga projekt just nu.

53,7% tror sig kunna börja resa igen under 2021.
84,4% förväntar sig att återgå till ett “vanligt” resande, liknande det innan Corona, först 2022- 2023.

Läs hela rapporten här.

Amerikansk publikundersökning
Researchinstitutet Shugoll har gjort en studie på 2 762 frekventa scenkonstbesökare i Washington DC-området i USA. Den visar att de flesta som deltog i undersökningen inte omedelbart kommer att vara redo att återvända till salongerna även när de öppnar igen. Undersökningen visar att 49% av de tillfrågade sannolikt kommer att vänta några månader efter öppnandet. Endast 25% tror att de kommer att gå på föreställningar med en gång.

Undersökningsresultaten visade att 27% kommer att gå på föreställningar mer sällan efter krisen, bara 13% sa att de kommer gå oftare än innan. 

Av de som räknar sig som lojal publik säger 41% att de med stor sannolikhet kommer gå på föreställningar omedelbart när scenerna öppnar igen. Även vaccin, hygienrutiner och ekonomi påverkar publikens förväntningar på att köpa biljetter till scenkonstförreställningar efter Corona (se bild).


Läs hela rapporten här.