Nordic Performing Arts Days

npad

Idag åker delar av Teaterunionen till Köpenhamn för att delta i de nordiska scenkonstdagarna, Nordic Performing Arts Days. Dagarna, som började i Aalborg (9-12 juni), för att sedan åka till Aarhus (13-14 juni) och Odense (15-17 juni) och avslutas i Köpenhamn (18-21 juni), innehåller workshops, möten och föreställningar.

Vi på Teaterunionen kommer framförallt delta i möten med Nordisk Teaterunion samt närvara vid Nordic Drama Train där det kommer hållas en reading av Alejandro Leiva Wengers utvalda pjäs Författarna. Vi kommer också att presentera den andra utvalda svenska pjäsen, Sofia Fredéns Jag målar min himmel orange. Båda pjäserna har vi låtit översätta till engelska, översättningarna har gjorts av Gabriella Berggren.

Jobba hos oss!

Teaterunionen söker vikarierande informatör/ projektledare
oktober 2014 – juni 2015

Om Teaterunionen
Teaterunionen – Swedish ITI är en medlemsorganisation och mötesplats för svensk och internationell scenkonst. Vi ingår i det internationella nätverket ITI, arrangerar Scenkonstbiennalen, producerar Scendatabasen samt initierar möten och seminarier kring bland annat branschfrågor som internationalisering, kulturpolitik och scenkonstutbildning. Tillsammans med ASSITEJ arrangerar vi också showcaset Swedstage.

Arbetsbeskrivning
I tjänsten ingår att ansvara för och delta i internationella samarbetsprojekt, göra månatliga informationsutskick på svenska och engelska, svara på frågor från utlandet om svensk scenkonst samt uppdatera och underhålla hemsidor och övriga digitala kanaler.

Under den aktuella perioden ingår det också i ditt ansvarsområde att marknadsföra och kommunicera runt Scenkonstbiennalen 2015. Arbetet innebär bland annat att ta fram deltagarmaterial, festivalkatalog och övriga trycksaker, administrera och uppdatera hemsidan, förankra och kommunicera biennalen med branschen samt skriva pressmeddelanden. Du ansvarar också för att sammanställa och administrera biennalnomineringar och programförslag.

Tillsammans med en annan projektledare ansvarar du också för att praktiskt genomföra Swedstage samt ansvara för efterarbetet med showcaset.

Kvalifikationer
Tjänsten kräver att du har god kunskap om svensk scenkonst, är van vid att driva projekt och arbeta med kommunikation. Du ska också vara självgående och arbeta obehindrat på svenska och engelska.

Mycket av arbetet idag görs i WordPress, så baskunskaper i detta är nödvändigt. Det är också meriterande om du har arbetat i InDesign, Photoshop och/eller MailChimp.

Omfattning: 100%
Placering: Kungsholmen, Stockholm
Anställningstid: 2014-10-01 – 2015-06-08
Lön: Enl ök

Skicka din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt, dock senast den 11 augusti till info@scensverige.se. Anställningsintervjuer sker löpande.

Läs mer om oss på www.scensverige.se

Frågor ställs till 
Lovisa Björkman, informatör/ projektledare, tfn 08-462 25 34, lovisa@scensverige.se
Ann Mari Engel, kanslichef, tfn: 08-462 25 30, annmari@scensverige.se

Ett år kvar till av Scenkonstbiennalen 2015!

Idag är det exakt ett år kvar till Scenkonstbiennalen 2015 drar igång. Vi på Teaterunionen och våra värdar Malmö Stadsteater, Malmö Opera och Skånes Dansteater är i full gång med planeringsarbetet.

Tillsammans med våra medlemmar vill vi göra Scenkonstbiennalen 2015 till en fest med det bästa svensk scenkonst kan erbjuda i form av föreställningar, debatter, workshops, möten och mycket mer. Vi inbjuder alla våra medlemmar att nominera föreställningar och föreslå programförslag.

Teaterunionen har utsett en särskild urvalskommitté som ansvara för urvalet av föreställningar och en programgrupp som ansvarar för resten av biennalprogrammet, det vill säga seminarier, workshops, föreläsningar, möten etc.

Kriterier och nomineringsblankett för föreställningar finns på scenkonstbiennalen.se. Sista dagen för att nominera en föreställning är den 1 december 2014, men tänk på att ju tidigare i spelperioden den blir nominerad, desto större möjligheter har urvalskommittén att se den!

Programpunkter arrangeras antingen av programgruppen, av våra medlemmar eller i samverkan mellan medlemmarna och oss. När medlemmarna arrangerar svarar de själva för omkostnader för de medverkande.Programgruppen uppmuntrar till arrangemang i nya former och vill gärna undvika traditionella paneldebatter. Programförslagen ska vara inskickade före den 3 november 2014, helst via formuläret på scenkonstbiennalen.se.

Du välkommen att kontakta oss på Teaterunionen via info@scensverige.se eller
08-462 25 30.

 

Vi ses i Malmö 2015!

Upprop för den fria scenkonsten!

upprop

Teaterförbundet, Teatercentrum och Danscentrum gör under våren en offensiv för den fria professionella scenkonsten. Den är idag en självklar del av det svenska kulturlivet och bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst. Samtidigt hotas dess framtid av urholkade anslag och en illa fungerande infrastruktur.

I anslutning till uppropet hålls också fem regionala seminarier där den fria scenkonstens framtid diskuteras med politiker, verksamma och andra aktörer.

– Det nuvarande offentliga stödet ligger inte i nivå med den fria professionella scenkonstens roll och betydelse. Vi vill därför bjuda in till en öppen dialog om dess framtid. En diskussion som ofrånkomligen handlar om pengar men också om den infrastruktur som den fria scenkonsten verkar inom, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet.

– Trots att barn och ungas rätt till kultur är ett prioriterat mål på alla politiska nivåer ser vi en utveckling där skolorna köper färre scenkonstproduktioner. Alla elever ska ha rätt att få uppleva minst en föreställning per termin och hela modellen med Skapande Skola behöver ses över, säger Rolf S. Nielsen, ordförande i Teatercentrum.

– Att stärka arrangörsledet är en strategisk fråga. Idag är möjligheterna att ta del av professionell scenkonst ojämnt fördelat över landet, vilket är särskilt tydligt på dansområdet, säger Hellen Smitterberg, ordförande i Danscentrum.

Uppropet innehåller följande fem punkter:

• Fördubbla anslagen
• Tydliga kriterier
• Scenkonst till alla elever
• Stärk arrangörerna
• Stöd kulturskaparna


Mötesplatser för att diskutera den fria scenkonstens framtid:

Umeå: 10 maj kl 14, baren på Norrlandsoperan
Mötet sker i anslutning till scenkonstfestivalen MADE

Helsingborg: 15 maj kl 13, Konsertsalen i Dunkers
Mötet sker i anslutning till bibu.se

Göteborg: 16 maj kl 15, Folkteaterns foajé
Mötet sker i anslutning till Göteborgs dans- och teaterfestival

Stockholm: 26 maj kl 18, Teater Ettan på Stockholms Dramatiska Högskola,
Arrangeras i samarbete med Teaterförbundets regionråd i Stockholm.

Visby: 2 juli kl 13, TCO-parken, Strandgatan 1
Mötet sker under Almedalsveckan

Den internationella dansdagen i Stockholm

cykla_press_2

“Cykla bak å fram” Foto: Martin Skoog

 

Den 29 april varje år firas den internationella dansdagen runt om i hela världen. Dagen uppmärksammar det unika i danskonsten och dess universella roll för människor i alla delar av världen. Årets budskap är skrivet av den franske dansaren och koreografen Mourad Merzouki och finns att läsa och titta på här.

Den 29 april uppmärksammas dagen på flera platser i bla. Stockholms stad och län. För fjärde året i rad sammanställer DIS/Dans i Stockholm allt som händer. Bland mycket annat kommer man kunna se utdrag ur föreställningen “Cykla bak å fram” av koreografen Ingrid Olterman utanför Tensta Konsthall, i Hägersten kommer Johanssons Pelargoner att ge föreställningen “Post wedding depression” och i Husby kommer Claire Parsons spela “Marmelad”.

Se hela programmet här.

Nordic Performing Art Days

Under juni 2014 kommer Danska ITI att stå som arrangör för Nordic Performing Art Days med en mängd arrangemang runt om i Danmark, till exempel:

9-12 workdshops i Aalborg
13-14 seminarier och föreställningar i Aarhus
15-17 Nordic PULSE, festival i Odense
18-21 CPH Stage och Nordic Drama Train i Köpenhamn

Detaljerad information om alla evenemang under Nordic Performing Art Days kan du läsa om på nordicperformingartsdays.dk.

 

Världsdansbudskapet 2014

Den 29 april varje år firas världsdansdagen runt om i hela världen. Dagen uppmärksammar det unika i danskonsten och dess universella roll för människor i alla delar av världen.

Årets världsdansbudskap är skrivet av den franske dansaren och koreografen Mourad Merzouki.

Alla konstnärer känner stolthet över sin konst.

Alla konstnärer är ständigt beredda att försvara sin konst, den som har förvandlat deras liv – i det som sökts och förlorats, i det som konstnären så hett vill förmedla: ekot av en röst, ett ord uppsnappat på en boksida, tolkningen av en text som konstnären vill skänka mänskligheten. Eller i musiken, utan vilken världsalltet upphör att tala till oss; rörelsen, som öppnar nådens portar. 

Jag känner inte bara dansarens och koreografens stolthet över dansen, utan också en djup tacksamhet mot den. Dansen blev min lycka i livet. Den blev mitt etiska rättesnöre, tack vare det upphöjda i sin  disciplin. Det är tack vare dansen jag varje dag förmår upptäcka världen på nytt.

Den är en större del av mig än något annat, därför att den varje ger mig dagligen uppmuntran genom den energi och generositet som är dess unika särdrag. Poesin i dansen får mig att förtrösta.

Vågar jag säga att jag aldrig skulle ha funnits till utan dansen? Utan den förmåga att uttrycka mitt jag som den har erbjudit mig? Utan det självförtroende som jag har funnit genom den,  och som har höjt mig över all oro i världen, räddat mig från att gå under?

Tack vare dansen har jag fått ta del av all denna världens skönhet och mångfald, blivit en medborgare, en medborgare av egen sort: en som uppfunnit dess koder på nytt. Och det tack vare alla möten med mina medmänniskor, där jag förblivit trogen värdena i hiphopkulturen, som omformar negativ energi till positiv styrka.

Dansen är varje dag en källa till stolthet för mig. Men en stolthet fylld av farhågor. Omkring mig ser jag en brist på fasta hållpunkter, en oförmåga att drömma om ett liv, som präglar många unga från av enkelt ursprung vilka växer upp frustrerade och överspända.  Jag är en av dem, vi är alla en av dem. Jag vill – kanske mer än andra, på grund av mina egna erfarenheter – hjälpa dem att skapa sig ett nytt liv.

För blir inte samhället rikare när den enskilda människans själ berikas? 

Kulturen förmår föra människor samman, mer än allt som sägs och skrivs. Var modig, ta risker, trots alla hinder och allt hat, som du säkerligen kommer att möta – skönheten i vår värld kommer alltid att bo i dig. Som dansen i mig, med sin unika kraft att utplåna sociala skillnader, som beror på vår bakgrund; sin kraft att bara ställa fram en kropp i rörelse, med dess ytterligt enkla mänskliga dimension: att reducera människan till sitt enklaste uttryck, såväl unikt som gemensamt.

Till sist vill jag låna några ord av René Char, vilka varje dag påminner mig om att ingen människa har lov att stänga in oss i en färdigskriven roll: ”Grip din chans, fånga lyckan, anta utmaningen.”

Så: försök och försök, gör misstag, börja om på nytt – men framför allt: dansa, sluta aldrig dansa!

– Mourad Merzouki

Översättning från franska Leif Janzon

Årsmöte

Idag har vi årsmöte mellan kl. 13:00-ca 17:30 på Unga Klara i Stockholm.

Dagordning

 1. Mötets öppnande 
 2. Fastställande av dagordningen
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av röstlängd
 7. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 8. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013
 9. Föredragning av revisionsberättelsen 
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av medlemsavgifter 2015
 13. Aktuellt verksamhet
  – Ny musikteaterkommitté
  – Dokumentation och statistik i Scendatabasen
  – Swedstage 2014
  – Internationellt utbyte 
 14. Scenkonstbiennalen i Malmö 2015
 15. EU och scenkonsten:
  – Elin Rosenström, Kulturrådet, presenterar det nya programmet Kreativa Europa
  – Susin Lindblom om EU:s roll för den nationella kulturpolitiken och upphovsrätten
 16. Övriga frågor
 17. Visning av filmen The Tightrope om Peter Brook, ca kl 16.00 – 17.25