Årsmöte

Idag har vi årsmöte mellan kl. 13:00-ca 17:30 på Unga Klara i Stockholm.

Dagordning

 1. Mötets öppnande 
 2. Fastställande av dagordningen
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av röstlängd
 7. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 8. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013
 9. Föredragning av revisionsberättelsen 
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av medlemsavgifter 2015
 13. Aktuellt verksamhet
  – Ny musikteaterkommitté
  – Dokumentation och statistik i Scendatabasen
  – Swedstage 2014
  – Internationellt utbyte 
 14. Scenkonstbiennalen i Malmö 2015
 15. EU och scenkonsten:
  – Elin Rosenström, Kulturrådet, presenterar det nya programmet Kreativa Europa
  – Susin Lindblom om EU:s roll för den nationella kulturpolitiken och upphovsrätten
 16. Övriga frågor
 17. Visning av filmen The Tightrope om Peter Brook, ca kl 16.00 – 17.25

Grattis på Världsteaterdagen!

Idag firas Världsteaterdagen runt om i världen. Nedan ser du Ann Petrén läsa 2014 års budskap skrivet av Brett Bailey i översättning av Leif Janzon.

 

Inbjudan till Världsteaterdagen

Peter_Brooke72535 (kopia) (kopia)

Fira Världsteaterdagen med film om Peter Brook!

Den 27 mars varje år firas världsteaterdagen runt om i hela världen. Dagen uppmärksammar det unika i teaterkonsten och dess universella roll för människor i alla delar av världen.

Årets världsteaterbudskap är skrivet av den sydafrikanske dramatikern och regissören Brett Bailey. Budskapet finns att läsa på Teaterunionens hemsida. I år firar vi världsteaterdagen genom att bjuda in till en visning av den unika filmen The Tightrope om regissören Peter Brook, regisserad av hans son filmaren Simon Brook.

Sir Peter Brook har i årtionden klassats som en av världens främsta regissörer. Filmen The Tightrope ger en sällsynt inblick i hans arbetsmetoder och kreativa processer. Men hjälp av fem dolda kameror har Simon Brook fångat regissörens arbete då han leder en internationell grupp skådespelare genom en övning som har döpt till The Tightrope (ungefär ”Sträckt Lina”). Filmen är på engelska.

I sina instruktioner och kommentarer formulerar Peter Brook i denna unika film sin syn på teater och på skådespelaren.

Före filmvisningen kommer årets världsteaterbudskap att läsas på svenska av skådespelerskan Ann Petrén. Efter filmen hålls ett samtal med Simon Brook om hans far och tillkomsten av filmen.

Kvällen avslutas med mingel i Teaterköket, Valhallavägen 193.

När: 27 mars kl. 18:00-20.00
Var: StDH/ Stockholms konstnärliga högskola, Valhallavägen 189, Stockholm

Fri entré. Boka via www.stdh.se/for-publik.

Arrangör: Teaterunionen i samarbete med StDH

Världsteaterbudskapet 2014

.
Överallt där mänskligheten skapar samhällen manifesterar sig vår okuvliga lust att gestalta.
.
Under träd i oansenliga byar, framför högteknologiska scener i världsstäder, i skolaulor, på öppna fält och i tempel, i kåkstäder och gallerior, i föreningshus och källarlokaler samlas människor och upplever gemensamt de flyktiga sceniska världar vi skapar. För att med dem uttrycka mångfalden och rikedomen och sårbarheten hos vår mänsklighet, som i gestaltningen skänks form genom kroppar, röster och levande själ.

.
Vi samlas för att skratta och gråta, minnas och reflektera; lära, fantisera och söka bekräftelse. För att förundras över teknik på toppnivå – och anta skepnad av gudar. För att gemensamt häpna över all den skönhet och medkänsla och ondska vi kan rymma. Vi samlas för att fyllas av energi, av känslan att äga makt. För att hylla rikedomen i våra olika kulturer, utplåna de gränser som skiljer oss.
.
Överallt där mänskligheten skapar samhällen manifesterar sig vår okuvliga lust att gestalta. Född ur vår mänskliga gemenskap klär den lusten sig i masker och dräkter och scenkostymer från alla slags skiftande traditioner. Den skänker kontur och fokus åt våra språk, rytmer och gester, den bereder sig ett rum mitt ibland oss.
.
Och vi – vi konstnärer som verkar utifrån denna uråldriga lust – låter den springa fram ur våra hjärtan, våra tankar och kroppar, och därmed återge våra olika verkligheter, i deras enkelhet och i deras skimrande mysterium.
.
Men nu, i denna tid där miljoner människor kämpar för att överleva, miljoner människor lider under förtryckarregimer och roffarkapitalism, miljoner och åter miljoner tvingas fly från strider och omänskliga levnadsvillkor; nu i denna tid där våra privatliv kränks av hemliga säkerhetstjänster och våra ord censureras av känslolösa myndigheter, där skogar kalhuggs, djur och växter utrotas och
världshaven förgiftas – vad är det i denna vår tid som vi egentligen vill rycka slöjan av? I vår värld av ojämn maktfördelning – där ett otal dominanta röster vill intala oss att en nation, en ras, ett kön, en sexuell läggning, en religion, en ideologi eller en enda form av kultur är överlägsna alla andra – kan vi i den världen verkligen hävda att konsten inte bör agera socialt?
.
Är det så att vi, scenens och arenans konstnärer, underkastar oss marknadens krav på anpassning? Eller tar vi oss den frihet som faktiskt är vår: att bereda oss ett rum i vårt samhälles hjärta och själ, att samla människor omkring oss, att inspirera, förtrolla och upplysa – och därmed skapa en värld präglad av hopp och av samarbete med öppet hjärta?
– Brett Bailey
.
Översättning från engelska Leif Janzon

Programgruppen till Scenkonstbiennalen 2015

Teaterunionens styrelse har utsett en programgrupp till Scenkonstbiennalen 2015. Programgruppen ansvarar för innehållet i biennalprogrammet utöver föreställningarna; seminarier, workshops, föreläsningar, debatter etc. Programgruppen består av följande personer:

Farnaz Arbabi, regissör och tillträdande konstnärlig ledare Unga Klara
Petra Brylander, teaterchef Malmö Stadsteater
Anna Carlson, skådespelare och ordförande i Teaterförbundet för scen och film
Helena Faxgård, kommunikationschef Svensk Scenkonst
Bo Löfvendahl, SvD
Stefan Moberg, regissör, Svenska Regissörsföreningen
Bodil Person, danskonsulent

Har du en idé på en programpunkt som du vill ska vara med på Scenkonstbiennalen? Maila till info@scensverige.se.

Urvalskommittén till Scenkonstbiennalen 2015

Urvalskommittén till Scenkonstbiennalen 2015

Den andra svenska Scenkonstbiennalen kommer äga rum i Malmö den 26-31 maj 2015 med Teaterunionen som arrangör och Malmö Stadsteater, Malmö Opera och Skånes Dansteater som värdar. Föreställningarna väljs ut av en särskild urvalskommitté och idag presenterar Teaterunionens styrelse medlemmarna av denna kommitté.

Scenkonstbiennalen är Sveriges största festival och mötesplats för scenkonst och arrangeras vartannat år på olika platser runt om i Sverige. Biennalen innehåller föreställningar från hela landet, internationella gästspel, studentproduktioner, workshops, seminarier och många andra möjligheter till konstnärliga utbyten och samtal. Teaterunionen arrangerar Biennalen vartannat år och som värd står någon av våra medlemmar. 2015 kommer tre scenkonstinstitutioner stå som värdar; Malmö Stadsteater, Malmö Opera och Skånes Dansteater, i samverkan med det fria scenkonstlivet i Malmö.

Teaterunionens styrelse har utsett en urvalskommitté som ska välja ut de produktioner som ska spela under Biennalen. Urvalskommittén består av följande personer:

Anna Berg, dramaturg, ledamot av Barnteaterakademien och ledamot i Assitej
Cecilia Nilsson, skådespelare
Edward Bromberg, regissör och översättare
Erik Gavelin, producent
Evin Ahmad, student StDH
Hellen Smitterberg, ordf. i Danscentrum
Karin Helander, professor centrum för barnkulturforskning, kritiker
Lars Ring, kritiker Svd
Malena Forsare, kritiker Sydsvenskan
Mari Carrasco, koreograf
Nina Björby, länsteaterkonsulent, ordf. kulturberedningen region Västerbotten
Örjan Abrahamsson, kritiker DN

Mer information om Scenkonstbiennalen 2015 kommer under hösten.

Seminarium om artisters rättigheter

Den 2 oktober är vi och ITI:s Artists Rights Committe medarrangör till ett seminarium i Bryssel om artisters rättigheter. Under dagen kommer FN-rapporten “The Right to Freedom of artistic expression and creativity” att presenteras för EU-parlamentariker. Vår generalsekreterare Ann Mari Engel kommer att finnas på plats.

Hela FN-rapporten finns att läsa HÄR.

Brev från kulturministern

Här kommer ett svar på Teaterunionens generalsekreterare Ann Mari Engels öppna brev till kulturministern i Aftonbladet angående visumproblem som hinder för internationellt kulturutbyte. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths svar kom med posten till Teaterunionen. Vi har all anledning att fortsätta arbetet med att uppmärksamma dessa frågor. Senast nu somras avslog Migrationsverket  visumansökan för den syrianske artisten Omar Souleyman som fick ställa in sin medverkan på Stockholm Music & Arts.Brev fran kulturministern