De utvalda föreställningarna

measured_moments_Utvaldbild

Measured Moments. Fotografi: Jesper Papmehl- Dufay

På en presskonferens på Malmö Opera måndag 9 februari presenterades de utvalda föreställningarna till Scenkonstbiennalen. Av 328 nominerade har 18 stycken valts ut att spela i Malmö i maj. Se vilka här.

Lule Stassteater

Vi vill passa på att varm välkomna vår nya medlem Lule Stassteater!

stass.png

 

Lule Stassteater är en frigrupp baserad i Luleå. Så här beskriver de sig själva:

 

Vi är en aktuell och vass teater som inte är rädda för att ta tag i svåra ämnen. Vi utmanar vår publik och öppnar upp för egna frågeställningar hos publiken. Vi är hela tiden i process och arbetar med en samtidsdiskussion. Vi arbetar för att synliggöra verkligheten ur ett perspektiv samhället inte är van att se den.

Vi varierar gärna olika uttryck i våra produktioner. Vi erbjuder interaktivt samarbete i samband med föreställningarna. Vi anser att barn och ungdomar är den viktigaste publiken. Därför vill vi erbjuda vår publik högkvalitativ barn- och ungdomsteater oavsett geografisk och socioekonomisk bakgrund.

När vi inte är på hemmaplan och spelar föreställningar i vår lokal eller i Luleå Stadspark turnerar vi i de fyra nordligaste länen (dvs. Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrlands län) med olika föreställningar och workshops. Vi är ofta ute på förskolor och skolor men träffar även vår publik genom offentliga sammanhang som t.ex. olika festivaler.

Läs mer om Lule Stassteater på deras hemsida.

Semester

I början på juli stänger Teaterunionens kansli för semester, men vi jobbar sporadiskt även under dessa veckor. Vid akuta frågor nås vi lättast via epost. Från och med den 10 augusti är kontoret bemannat som vanligt.

Vi önskar er alla en fin sommar!

TeaterAlliansen söker verksamhetsledare/ VD

TeaterAlliansen är ett bolag, som ägs av Teaterförbundet, Svensk scenkonst och Trygghetsrådet TRS.

TeaterAlliansen har till uppgift att öka grundtryggheten och utvecklingsmöjligheterna för frilansande skådespelare. Bolaget finansieras i huvudsak genom statliga bidrag och ger idag en grundanställning till ca 140 skådespelare.

TeaterAlliansen står inför ett generationsskifte i ledningen. Under nästa spelår kommer båda den deltidsarbetande ordföranden som också uppbär VD-funktionen och ledaren för kansliet och den löpande, dagliga verksamheten, att gå i pension.

Styrelsen söker nu en framtida lösning för ledningen av företaget med en person, som kan förena VD-skapet med ett övergripande ansvar också för den löpande verksamheten. Tidsmässigt innebär detta, att du tillträder som verksamhetsledare/VD från årsskiftet 2013/14. Du går sedan parallellt med den nuvarande kansliansvariga tills denna lämnar sin anställning i april 2014.

Vi söker dig med god kännedom om svensk teater i allmänhet och scenkonstnärer i synnerhet. Du bör ha erfarenhet av personaladministration och arbetsledning inom scenkonstområdet. För att vidareutveckla ett varierat kompetensutvecklingsprogram för såväl anställda som landets övriga frilansande skådespelare är pedagogisk erfarenhet en merit. Personlig erfarenhet av konstnärligt arbete på scenkonstområdet, gärna som skådespelare, kan också ses som kvalificerande, även om det inte är ett krav.

Vi vill ha din ansökan senast den 10 juni. Ansökan ställs till Trygghetsrådet TRS, Rehnsgatan 11,7tr, 113 57 Stockholm (märk kuvertet TeaterAlliansen) eller med e- post till teateralliansen@trs.se

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta styrelsens ordförande

Lars Edström ( 070 76679 57) eller styrelseledamöterna Helene Bergstedt, TRS, ( 070 622 97 34),

Ulrika Holmgaard, SvS,( 070 108 57 57) och Jaan Kolk, TF, ( 070 688 13 23).

Nya medlemmar i styrelsen och utbildningskommittén

Igår på Teaterunionens årsmöte beslutades det om nya medlemmar till styrelsen och utbildningskommittén.

Nya styrelseledamöter är Ulrika Holmgaard, VD Svensk Scenkonst, Jonas Kahnlund, VD Unga Klara och Mikael Jönsson, Producent Kungliga Operan/ Kungliga Baletten. Nya revisorer är Shoshana Kushner, Revisor, administrativ chef Teaterförbundet och Magdalena Bergfors Dahlin, Revisor suppleant, administrativ chef Västmanlandsteater.

Nya medlemmar i utbildningskommittén är Maria Liljedahl, Förbundsjurist, utbildningsansvarig, Svensk Scenkonst, representerar Svensk Scenkonst, Suzanna Carlsson Verksamhetsledare, Dansalliansen, representerar Svensk Scenkonst och Christian Vilppola, Lektor i cirkus, Dans och Cirkushögskolan, representerar Dans och Cirkushögskolan (utbildningar dans).

Hela Teaterunionens styrelse hittar du HÄR.

Hela utbildningskommittén hittar du HÄR.

 

Nordic Drama Train

Nordic Drama Train är en ny satsning organiserad av den Nordiska Teaterunionen. 2012-2013 har 5 nordiska pjäser valts ut och åker på en turné för att lanseras på olika ställen runt om i norden. Den svenska juryn har valt ut Mira går genom rummen av Martina Montelius för att representera Sverige.

I augusti 2012 anordnades readings på de utvalda nordiska pjäserna i Reykjavik, i februari 2013 i Köpenhamn och nästa stopp blir Färöarna. Den 15e och 16 mars kommer hållas readings under rubriken LeikREAD.

I Sverige kommer Nordic Drama Train att hållas under Scenkonstbiennalen. Läs mer om detta på scenkonstbiennalen.se.

De valda pjäserna är:
Peter Asmussen: No one meets someone (org. title Ingen Møder Nogen)
Tuomas Timonen: Megan’s story (org. title Meganin Tarina)
Bragi Ólafsson: The Chickens (org. title Hænungarnir)
Arne Lygre: I disappear (org. title Jeg forsvinner)
Martina Montelius: Mira passing through (org. title Mira går genom rummen

Världsteaterbudskap från Dario Fo

Världsteaterbudskapet 2013. Skrivet av Dario Fo, inläst av Björn Granath.

För länge sen levde maktens män ut sin intolerans mot den folkliga teatern commedia dell’arte genom att jaga bort dess skådespelare från Italien. Idag har skådespelare och teatersällskap svårt att hitta scener och publik – vilket förstås beror på den ekonomiska krisen. Så maktens män behöver inte bekymra sig om hur de ska trycka ner artister som arbetar med sarkasm och ironi, eftersom det varken finns någonstans att spela teater eller någon publik heller.

Men i renässansens Italien måste maktens män verkligen anstränga sig för att hålla teatern på mattan, eftersom den hade så stor publik. Vi vet att den stora utvandringen av commedia dell’arte-artister skedde under motreformationen, då alla teatrar fick lov att stänga – särskilt i Rom, där teaterkonsten anklagades för hädelse. 1697 beordrade påven Innocentius XII att Teatro Tordinona* skulle rivas, då de konservativa kretsarna inom borgerligheten och de ledande skikten inom prästerskapet tryckte på. Detta teaterhus hade enligt moralens väktare gett allra flest obscena föreställningar.

Under motreformationen ville också kardinal Carlo Borromeo rädda “de små i Milano”, genom att dra en tydlig skiljelinje mellan konsten, den ädlaste formen av andlig uppfostran, och teatern, själva sinnebilden för världslighet och fåfänga. I ett brev till sina medarbetare uttrycker han sig ungefär såhär (jag citerar fritt ur minnet):

“Vi har gjort vårt yttersta i vår strävan att rensa bort ogräset: genom att bränna texter med hädiskt tal för att utrota dem från människors sinnen. Och dem som har spridit sådana texter i tryck har vi dragit inför domstol.

Men medan vi har sovit har Djävulen uppenbarligen varit ännu mer illistig. För det vi kan se tränger ju in i själen mycket djupare än det vi kan läsa i böcker! Det talade ordet, och gesten som beledsagar det, är ju ännu mer förödande för unga människor och flickor än döda ord på papper!

Därför är det av yttersta vikt att vi rensar våra städer på teatermakare, precis som vi gör med alla själar som vi vill bli av med.”

Den enda lösningen på vår kris ligger alltså i hoppet om att ett nytt stort drev organiseras mot oss, särskilt mot ungdomar som vill utbilda sig inom teaterkonsten. Alltså att vi får en ny skara landsflyktiga komedianter, för de skulle utan tvekan kunna dra oanad nytta av en sådan förvisning – genom att skapa nya former av scenkonst.

Dario Fo

 

 

 

 

 

 

Översättning Leif Janzon


*. Tɔr-di-nɔ´na

Besparingar på Musik- & teaterbiblioteket

Den 5 februari offentliggjorde Statens musikverks generaldirektör Stina Westerberg beslut på besparingar på biblioteket.

Överbibliotekarietjänsten tas bort
Personal avskedas varav 2 bibliotekarier, 1 arkivarie, 3 assistenter

Om detta genomförs kommer det att innebära en oerhörd försämring för det svenska musik- och teaterlivet. Likaså försvåras ett professionellt arbete för att upprätthålla biblioteket som del av det svenska kulturarvet med världsberömda samlingar som är unika i Europa. Om vi inte kan hindra dessa besparingar kommer servicen till bibliotekets användare i hela landet – musik- och teaterstuderande, orkestrar, musiker, forskare och allmänhet – att kraftigt försämras. Det ”inre” arbete som inte syns utåt som inköp, katalogisering och vård av samlingarna kommer att bli lidande. Vi befarar också att öppettiderna kommer minska.

Mer information finns på www.kultur.blogs.comeller på Facebook.

HÄR finns en namninsamling mot denna försämring av verksamheten och uppmaning till att ge biblioteket resurser för att kunna fungera som Sveriges bibliotek för musik, dans och teater!

bibu

Vi inom Teaterunionen – Svenska ITI är mycket oroade vid beskedet om att Lunds kommun inte längre kommer att stödja bibu. Teaterunionens styrelse har uttalat ett helhjärtat stöd för festivalens fortsatta existens. Vi har alltsedan starten haft ett nära och mycket positivt samarbete med bibu som vi ser som en självklar pendang vartannat år till Teaterbiennalen som från 2013 blir Scenkonstbiennalen.

Teaterunionen har deltagit på varje Bibu med olika programpunkter samt inbjudna grupper av internationella besökare, som här fått en unik chans att möta svensk barn- och ungdomsteater. Många upplevelser och kontakter under bibu har lett till fortsatt internationellt utbyte.

Vi ser fram emot att någon annan kommun tar på sig det hedersamma uppdraget att vara värd för bibu och att vi ses där 2014!