Valda föreställningar till Scenkonstbiennalen

Detta är den första scenkonstbiennalen, med uppgift att spegla hela den svenska scenkonsten i dess bredd och mångfald.

Efter tio teaterbiennaler och fem dansbiennaler har vi för första gången bett producenterna själva att nominera de föreställningar som de anser har en sådan särskild kvalitet att de bör vara med på en scenkonstbiennal.

Vi är glada över att har fått in 230 nominerade föreställningar! Det visar på en fantastisk rikedom och vitalitet inom den svenska scenkonsten. Många av de nominerade föreställningarna har fina biennalkvaliteter, men urvalet måste bli mycket selektivt, då biennalen har sina begränsningar i tid och rum. Biennalen är ett viktigt forum för debatt om scenkonsten, dess samtid och framtid, och vi är övertygade om att diskussionerna även kommer att innefatta föreställningar från de senaste åren som inte visas där.

Ett ledord för den första scenkonstbiennalen är gränsöverskridande. Dagens scenkonst känner inte några fasta genregränser.  Musik, dans och texter möts i nya konstellationer. Det finns också en växande rörelse mot att sudda ut gränserna mellan konstverket och publiken, som i allt högre utsträckning blir medagerande. Många produktioner har skapats utifrån dokumentärt material och har teman kring samtida skeenden och samhällsfrågor. Dagens föreställningar har i allt högre utsträckning en målgrupp med flytande åldersgränser och den scenkonst som producerats för barn och ungdomar angår i lika hög grad vuxna, och tvärtom. Även mellan de olika typerna av producenter börjar gränserna att suddas ut och det finns många samarbeten och samarbetsprojekt mellan institutioner, fria producenter och enskilda aktörer.

Urvalskommittén består av branschföreträdare med olika bakgrund, referenser och smak. Vårt arbete har varit väldigt roligt men svårt. Vi har sett så många föreställningar på scenen som möjligt, men vi har inte kunnat se alla. Vi har sett inspelningar på DVD och vi har konsulterat ”spanare” i olika delar av landet. Vi har inte alltid varit eniga, vilket vi ser som ett sunt tecken på mångfalden av uttryck och tilltal. Medlemmar i urvalskommitténs har själva varit inblandade i några av produktionerna – självklart har de inte deltagit i beslut kring dessa.

Vi hoppas att de valda föreställningarna ska ge nya perspektiv och fördjupade upplevelser. Vi gläds åt att alla nu kan samlas i en gemensam biennal där vi kan manifestera den höga konstnärliga kvalitet och stimulerande mångfald som tillsammans utgör dagens svenska scenkonst!

Mer information om de utvalda föreställningarna finner du HÄR.

Stockholm i januari 2013

 

Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet, skådespelare
Åsa Söderberg, teaterchef, Skånes Dansteater
Niclas Malmcrona, verksamhetsledare, Svenska Assitej
Susanna Hedin, konstnärskollektivet SUTODA
Erik Gavelin, student, scenkonstproduktion, Stockholms Dramatiska Högskola
Nina Björby, ordförande kulturberedningen Region Västerbotten, riksteaterkonsulent Västerbotten
Martin Nyström, kritiker, DN
Nasim Aghili, regissör, dramatiker, redaktör konsttidskriften Ful
Ann Mari Engel, generalsekreterare, Teaterunionen

 

Valda föreställningar

5boys.com, Backa Teater
C, Dramaten
Carmina Burana, Folkoperan
Den kaukasiska kritcirkeln, Folkteater Gävleborg
Doppelgänger, Regionteater Väst
From Sammy with love, Stockholms Stadsteater
Future Memory, Rani Nair
Introduction, Björn Säfsten
Jag ringer mina bröder, Malmö Stadsteater & Riksteatern
Name of the next song, Andersson Dance
Natten är dagens mor, Norrbottensteatern
Njutningens Ekonomi, Poste Restante
Roses & Beans, Shake It Collaborations
Rövare, Unga Dramaten
SCUM-Manifestet, Turteatern & Counterforce Produktion/ CP
This is not a love story, Gunilla Heilborn

Mer information finns på scenkonstbiennalen.se

God helg!

Teaterunionens önskar alla en fridfull helg och ett Gott Nytt 2013.
Kansliet är stängt mellan jul och nyår och öppnar igen den 2 januari.

Teaterunionen fördömer nya angrepp mot Belarus Free Theatre

Belarus Free Theatre, som verkar i Minsk, Vitryssland är en an världen mest utsatta och modiga teatrar. Medlemmarna i gruppen har arresterats i olika omgångar och de och deras familjer utsätts för stor förföljelse. Flera i gruppen har fått stämplar i passen som förbjuder dem att lämna Vitryssland. Ett par medlemmar i gruppen har tvingats till exil i London, men teatern spelar fortfarande i Minsk. Föreställningarna ges underjordiskt i lägenheter, dit publiken kallas per SMS.

I förra veckan angreps gruppen vid två tillfällen av polis som avbröt föreställningarna och i timmar frågade ut medlemmarna, antecknade namnen på alla medverkande och även på åskådarna. De hotade att återvända följande kväll.

Gruppen meddelar nu att de kommer att fortsätta att ge sina föreställningar.

Teaterunionens styrelse har protesterat mot dessa angrepp på yttrandefriheten och fördömer förföljelserna av teatergruppen i ett brev till Vitrysslands regering.

Belarus Free Theatre var i fokus för Teaterunionens arrangemang på Världsteaterdagen 2011 och gruppen kommer att medverka i Scenkonstbiennalen i maj 2013 i Jönköping.

Internationellt har det kommit flera reaktioner på de senaste dagarnas händelser. Michael Attenborough, Artistic Director på The Almeida Theatre i London skriver:

“You have to ask precisely what the Belarussian government fear so much that they feel compelled to go to such lengths to suppress the Belarus Free Theatre and the the exercise of their basic right to freedom of speech.

The answer of course is the truth. 

“Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me.”

The terrified behaviour of the last dictatorship in Europe only goes to show how dreadfully wrong that maxim is. The regime’s greatest enemies are words and their increasing desperation to silence them is in direct proportion to their private knowledge that the one thing you can never kill is an idea, and that as long as people have the ability to think, they will speak.

We hold this truth to be self evident.

The consistent bravery of the members of the BFT, their refusal to be silenced and their immovable devotion to freedom and the truth will, without a shadow of a doubt, lead to their eventual victory. History has shown this to be true, again and again. 

As someone who takes his right to freedom of expression, to the right of assembly, to the very act of theatre, for granted, I count myself honoured to call these people my friends and artistic colleagues.

To the government of Belarus I send this message; take a peep across to South Africa, to the rest of the old Eastern bloc and most recently to Burma and know, as certainly as night follows day, that you are on the losing side, that truth will out and that in the battle between the gun, the boot and the fist and the power of words, words will always triumph.”

Scenkonstbiennalen.se

Scenkonstbiennalens hemsida har nu öppnats. Just nu håller urvalskommittén på att välja ut de föreställningar som ska spelas på Biennalen samtidigt som programgruppen arbetar med seminarier, workshops och övriga programpunkter. Hela programmet för Scenkonstbiennalen kommer att presenteras i februari 2013.

Välkomna att besöka den nya hemsidan på scenkonsbiennalen.se.

Swedstage – Sveriges första showcase för teater

Den 18, 19 och 20 november är det dags för Sveriges första showcase för teater, Swedstage. Under tre dagar kommer vi att presentera svenska turnébara scenkonstföreställningar för en internationell publik.

För att skapa möten mellan svenska teatrar och internationella scener samt möjliggöra fler internationella utbyten anordnar Teaterunionen och ASSITEJ för första gången, Swedstage. Vi visar 11 utvalda föreställningar av hög kvalité, som är turnébara och på olika sätt är anpassade till en internationell publik. Hälften av föreställningarna riktar sig till barn och ungdomar och resten till en vuxen publik.

Under tre dagar besöker ett 60-tal gäster från 25 olika länder Stockholm för att se de utvalda produktionerna. Gästerna består av turnéläggare, festivalarrangörer, programläggare samt övriga intresserade av svensk scenkonst.

De utvalda föreställningarna är:

Flygräddare, Unga Klara/ Riksteatern
Fröken Julie, Anna Pettersson Production
Max- pjäsen om bollen, bilen och lampan, Teater Sagohuset
Nils Holgersson, Västanå Teater
Bartolomeo, Carrasco Dance Company/ Riksteatern
Wear it like a crown, Cirkus Cirkör
C, Dramaten
Charlies Unge, Pantomimteatern
Expectations, GEST – Gothenburg English Studio Theatre
Önskekonsert, Siris Originella Teater
SCUM-manifestet, TURteatern/ CP/ Counterforce Production

Swedstage anordnas av Teaterunionen och ASSITEJ. Läs mer på www.swedstage.se.

 

Scenkonstbiennalen

Scenkonstbiennalen äger rum 21-26 maj 2013 i Jönköping. Nominera din produktion senast den 1 december 2012! Biennalen kommer att innehålla gästspel med produktioner från hela landet, workshops, seminarier och många andra möjligheter till konstnärligt utbyte och samtal.

Läs mer om Scenkonstbiennalen 2013 på scenkonstbiennalen.se.

Kraftig minskning av kulturbiståndet

De senaste åren har det skett en kraftig minskning av bistånd till kultur. Detta trots att ett av de kulturpolitiska målen är att främja internationellt och interkulturellt utbyte.

Här är en förteckning över hur stora summor av det bistånd som Sida förmedlar som gått till bistånd inom kulturområdet åren 2006-2011:

2006 175 miljoner svenska kronor
2007 180 miljoner svenska kronor
2008 136 miljoner svenska kronor
2009 117 miljoner svenska kronor
2010 67 miljoner svenska kronor
2011 43 miljoner svenska kronor

De senaste sex åren har alltså kulturbidragen från SIDA sjunkit med hela 75%.

Vi på Teaterunionen arbetar för att öka det internationella utbytet och samarbetet. Vi har därför tagit fram “Sex krav från en enig bransch” som antogs på vårt årsmöte av våra medlemsorganisationer. Läs kraven HÄR.

Medlem i Teaterunionen

Teaterunionens medlemmar är institutioner, organisationer, grupper, verksamheter och andra professionellt verksamma utövare som bedriver konstnärligt, pedagogiskt, vetenskapligt eller fackligt arbete på scenkonstens område i Sverige.

Våra medlemmar erhåller kostnadsfritt våra publikationer och informationsmaterial samt får hjälp med internationella kontakter, bl a via de olika ITI-centra som för närvarande finns i ett 90-tal länder. Medlemmarna får också nominera personer till Scenkonstbiennalens urvalskommitté samt programgrupp.

Enskild medlem
Det går även att vara medlem i Teaterunionen som enskild producent, koreograf och annan scenkonstutövare. Vi ser också detta som en möjlighet till direkt medlemskap för små teater- eller dansgrupper. Årsavgiften för enskilda medlemmar är 600 kr och ansökan ställs till Teaterunionens styrelse via info (at) scensverige.se eller 08-462 25 30.

Bli vår supporter
Nytt är också att enskilda personer, med professionell koppling till scenkonsten, kan bli ”supporter” till Teaterunionen. Supporterskap innebär rätt att närvara vid alla öppna möten, delta i programarbete samt hjälpa till att sprida kunskap om Teaterunionen och dess verksamheter. Supportrarna får också ett internationellt medlemskort. Kostnaden är 200 kr/ år. Vi tycker att det vore roligt att på detta sätt håll hålla kontakt med de många utövare inom scenkonsten som vi mött i olika ITI-sammanhang och som har intresse för vår verksamhet utan att direkt representera någon medlemsinstitution. Välkommen!

HÄR hittar du alla Teaterunionens medlemmar.

WE ARE ALL PUSSY RIOT

The ITI worldwide express our deepest concern over the judgement against Pussy Riots which is severe violation of the human rights and the freedom of expression.

We forward the statement made yesterday by the Women Playwrights International Conference (WPIC) congress in Stockholm:

WE ARE ALL PUSSY RIOT – A statement by the Women Playwrights International Conference

“The verdict on the 17th of August 2012 against Pussy Riot is an unacceptable violation of the basic human right that is free speech.

This verdict is a personal affront to all of us and a genuine threat to artistic freedom and cultural expression worldwide.

This verdict is not just an attack on three women in Russia; it is a deliberate attempt to suppress universal freedom – freedom of speech, freedom of artistic expression, freedom to dissent, as well as the right to engage in activism.

Maria, Nadezdha and Yekaterina are not alone. Do not let them think they are.
For information on how to act for the release of the Pussy Riot, visit Amnesty International´s website.

We are their sisters ­- From now on we are all Pussy Riot!

The Women Playwrights International Conference represents female artists from all over the world. We are women from 51 countries. Every continent is represented.”

Nordic Performing Arts Days

Mellan den 23-26 augusti i år anordnas Nordic Performing Arts Days. 2012 går dagarna av stapeln i Reykjavik, Island. Dagarna är ett samarbete mellan de nordiska teaterunionerna och är en uppdaterad version av de Nordiska Teaterdagarna.

Under Nordic Performing Arts Days kommer alla de nordiska länderna att presentera varsin pjäs, Nordic Drama Train. Pjäserna kommer sedan åka på en turné för att lanseras på olika ställen runt om i norden. Den svenska juryn har valt ut Mira går genom rummen av Martina Montelius för att representera Sverige. På Island kommer pjäsen presenteras genom en reading på engelska.

Nordic Performing Arts Days kommer också att bjuda på ett antal workshops. Artister/ scenkonstarbetare från hela norden har fått ansöka om medverkan.

Från Sverige åker ett antal personer till Nordic Performing Arts Days:
Ann Mari Engel, generalsekreterare Teaterunionen
Ulla Svedin, ordförande i Teaterunionens utbildningskommitté
Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet
Martina Montelius, dramatiker och svensk representant i Nordic Drama Train

Följande personer från Sverige har blivit antagna till att delta i workshopsprogrammet:
Mario Castro Sepulveda
Destiny Johannah Bergvall
Hanna af Kleen
Mathias Lafolie
Olof Runsten
Rebecka Pershagen
Sara Israelsson
Susanne Burstein