Välkommen till oss!

Vi är en organisation som verkar för att främja den svenska scenkonstens utveckling och utöka de internationella relationerna genom samarbete och idéutbyte samt genom att sprida kunskap och information inom scenkonsten.

Läs mer här!
 
Teaterunionen har bytt namn till Scensverige
Vi är en medlemsorganisation som verkar för att främja den svenska scenkonstens utveckling och utöka de internationella relationerna.
Läs mer
Swedstage
Swedstage är en showcasefestival för en internationell marknad.
Läs mer
Medlemmar
Här kan du se våra medlemmar och själv ansöka om medlemskap.
Läs mer