Välkommen till oss!

Scensverige är en medlemsorganisation som arbetar för den svenska scenkonstens utveckling. Våra medlemmar är institutioner, organisationer och fria grupper som yrkesmässigt bedriver konstnärlig, pedagogisk, vetenskaplig eller facklig verksamhet inom svensk teater, musikteater eller dans.
Scensverige är en del av ITI, International Theatre Institute, världens största organisation för scenkonst.

Läs mer

 
Teaterunionen har bytt namn till Scensverige
Vi är en medlemsorganisation som verkar för att främja den svenska scenkonstens utveckling och utöka de internationella relationerna.
Läs mer
Swedstage
Swedstage är en showcasefestival för en internationell marknad.
Läs mer
Medlemmar
Här kan du se våra medlemmar och själv ansöka om medlemskap.
Läs mer