Teaterunionen har bytt namn till Scensverige

Vi samlar och sprider svensk scenkonst

Vi är en medlemsorganisation som verkar för att främja den svenska scenkonstens utveckling och utöka de internationella relationerna genom samarbete och idéutbyte samt genom att sprida kunskap och information inom scenkonsten. Scensverige är svensk medlem i International Theatre Institute. ITI är en icke-statlig organisation med närmare 100 nationella centra i hela världen.

Läs mer

 
Scenkonstbiennalen
Scenkonstbiennalen är Sveriges största festival och branschmöte för scenkonst. Biljettsläpp: 28 mars!
Läs mer
Swedstage
Swedstage är en showcasefestival för en internationell marknad.
Läs mer
Medlemmar
Här kan du se våra medlemmar och själv ansöka om medlemskap.
Läs mer