Välkommen!

Scensverige är en organisation som verkar för att främja den svenska scenkonstens utveckling och utöka de internationella relationerna genom samarbete och idéutbyte samt genom att sprida kunskap och information inom scenkonsten. 2016 bytte vi namn från Teaterunionen till Scensverige.

Läs mer om oss här

 
Välkomna på Rådsmöte & Seminarium den 19 november!
I år samlas Scensveriges medlemmar för rådsmöte & seminarium på Folkteatern i Göteborg.
Anmäl dig här
Scenkonstbiennalen
Scenkonstbiennalen är Sveriges största scenkonstfestival och branschträff.
14-19 maj 2019 står Scenkonst
Västernorrland
som värd.
Läs mer
Swedstage 2018
Swedstage är ett showcase med syfte att presentera svensk scenkonst för internationellt.
Nästa Swedstage kommer äga rum 21-24 oktober 2018 i Stockholm.
Läs mer