Intervju i SR angående vår artikel

Nu måste kulturpolitiken upp på den politiska dagordningen efter att ha lyst med sin frånvaro i ännu en valrörelse, och där kan scenkonsten spela en central roll. Det tycker scenkonstens arbetsgivare och fack.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet idag, undertecknad av arbetsgivarna i Svensk scenkonst, facket Teaterförbundet och intresseorganisationen Teaterunionen, får Sveriges blivande nya kulturminister – vem det nu blir – rådet att samverka med andra samhällsområden.

– Vi vill helt enkelt peka nu på att här finns det möjligheter till kommande val och inför de här åren som kommer nu, att samverka med branschen, säger Svensk scenkonsts ordförande Stefan Forsberg.

Det handlar med andra ord om att:

– Se till att vi genom olika samarbeten inom andra samhällsområden kan se till att kulturen får ett ännu starkare fäste, både hos våra samhällsmedborgare men också hos våra politiker och beslutsfattare.

Forsberg och de andra pekar på vad de ser som “scenkonstens avgörande roll” för att förverkliga nationella, regionala och lokala kulturpolitiska mål, hur mindre och större institutioner, fria grupper och producenter runt om i landet skapar tusentals föreställningar varje år för en publik på enligt uppgift nära sju miljoner personer.

Men samtidigt pekar de på hur många fler som scenkonsten skulle kunna nå med reformer av olika slag, reformer som de säger att den blivande kulturministern inte kan åstadkomma själv. Därför får hen till att börja med rådet att diskutera med branschen hur den kan bidra till samhället på olika områden …

– … men också hur andra områden kan bidra till att göra scenkonsten ännu starkare. Det måste man diskutera utifrån varje samhällsområde som finns, och det är det som är vår ambition: vi öppnar dörren, vi sträcker ut handen och vi hoppas på en god dialog om hur vi kan göra scenkonsten ännu starkare i framtiden, säger Stefan Forsberg.

Om du ger några exempel då?

– Kulturens roll i skolan. De estetiska ämnenas närvaro. Vi ser att de försvinner. Vi vill att samtalen med utbildningsministern-kulturen måste vara närvarande i skolan. Det handlar om hur man kan se till att vi har en scenkonst över hela landet, där vi exempelvis kan jobba tillsammans med Sveriges kommuner och landsting att utveckla ett stöd för olika arrangörer, se till att man kan få tillgång till scenkonst över hela landet. Det handlar också om att tillsammans med en integrationsminister kunna spegla mångfalden i ett kulturliv – det är en väldigt stor utmaning för oss, säger Forsberg.

_______________________________________________________________________________________________

Publicerat måndag 15 september kl 12:58 på sverigesradio.se