Extra årsmöte 7:e november

Teaterunionen kallar sin rådsmedlemmar till ett extrainsatta årsmöte, måndag den 7:e november kl 14-16 i Kungliga Operans guldfoajé i Stockholm.

Vi har den spännande beslutspunkten om namnbyte att ta ställning till! Under våren har styrelsen, kansliet och en stor grupp examenselever från Berghs School of Communication tittat djupare på vår verksamhet, vår historik, våra mål och möjligheter samt börjat formulera vår framtidsvision.
Det har under åren konstaterats att namnet Teaterunionen – Svenska ITI är problematiskt. Det sker ofta en sammanblandning med andra organisationer, och internationellt tror de flesta att unionen är en fackförening. Namnet speglar heller inte vår verksamhet på ett bra sätt, eftersom teater bara är ett av de scenkonstområden vi har i uppdrag att främja nationellt och internationellt.
Den femton personer starka styrelsen, med representanter från Teaterförbundet, Svensk Scenkonst, Danscentrum, Teatercentrum, Centrum för Dramatik, Dramatikerförbundet, Assitej och adjungerade från Kulturrådet och Svenska Institutet, står enhälligt bakom det förslag vi härmed lägger fram: Scensverige. Som sekundärt varumärke, främst i det internationella arbetet, behåller vi Swedish ITI.

Här kan du ta en titt på hur arbetsprocessen gått till, samt se den tänkta grafiska profilen! Ville Oké, som designat den, gick ut Berghs i våras. För arbetet med Scensverige var han den i landet som valdes ut och fick stipendium av Stiftelsen Grafiska Yrkenas Främjande för bästa elevarbete 2016. Ur juryns motivering: ”För en professionell och genomtänkt idé med en struktur och tanke som skapar ett påtagligt lugn hos kunden då ingenting lämnats utan omtanke. En presentation som fyller varje betraktare med nyfikenhet, gillande och respekt. Ytterst konsekvent formgivning som träffar mitt i prick.” Ville Oké kommer till det extra årsmötet och presenterar sitt och hela examensgruppens kommunikationsarbete.

Vi vill väldigt gärna att du som rådsmedlem hör av dig om du har funderingar kring det nya namnförslaget. Vi kan berätta mer ingående hur vi tänkt. Värt att notera är att fjorton medlems- och intresseorganisationer 2010 gick samman och grundade Musiksverige, en intresseorganisation som kommunicerar och driver den samlade musikbranschens frågor nationellt och internationellt.

Vi ses på Operan! Vi bjuder på fika! Vi vill också uppmuntra till att fundera och prata ihop er om seminarier och övriga programpunkter på biennalen, vi kommer ha en låda på plats där ni kan lämna in förslag i pappersform! Annars är den digitala anmälan igång nu och fram till den 28:e november här.

Efter mötet finns gott om lokaler i huset där minglandet kan fortsätta med förfriskningar och mat på eget initiativ.
Anmälan till mötet görs här.

Här hittar du:

Dagordningen

Valberedningens förslag till fyllnadsval

Presentation av Teaterunionens nya namnförslag